Now showing items 1-3 of 3

 • Ocenění stavebního díla v ČR a na Ukrajině 

  Shashko, Maryna
  Předmětem této diplomové práce je zjistit výši nákladů na výstavbu v ČR a na Ukrajině. Náklady na výstavbu vypočtené podle podmínek v ČR a podle podmínek na Ukrajině. Byly porovnány a byla provedena analýza rozdílů u položek ...
 • Ocenění výstavby budov v Rusku 

  Zlobina, Daria
  Předmětem této diplomové práce je zjistit výši nákladů na výstavbu v ČR a v Rusku. Náklady na výstavbu vypočtené podle podmínek v ČR a podle podmínek v Rusku. Byly porovnány a byla provedena analýza rozdílů u položek ...
 • Stanovení opotřebení stavebních konstrukcí 

  Szturc, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je stanovit opotřebením stavebních konstrukcí členěných do funkčních a stavebních dílů z hlediska materiálové náročnosti. Teoretická část se věnuje kalkulačnímu vzorci, struktuře nákladů, funkčním ...