Now showing items 1-19 of 19

 • Dopravní řešení obytné zóny v Kostelci 

  Trhlík, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh obytné zóny v obci Kostelec, řešení dopravní infrastruktury, statické dopravy a rozložení parcel určených pro budoucí zástavbu rodinných domů. Obytná zóna je situována v severozápadní ...
 • Hodnota stavebního pozemku zastavěného stavbami určenými k demolici 

  Řádek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá vyčíslením hodnoty stavebního pozemku zastavěného stavbami určenými k demolici. V práci se nastiňují aspekty demoličních a bouracích prací s následným využitím stavební suti pro recyklaci. Úkolem ...
 • Návrh obytné zóny v obci Pustiměř 

  Drnovský, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh obytné zóny v obci Pustiměř. Na poli jsou navrženy nové pozemní komunikace, rozvrženy stavební parcely a také vyřešena statická doprava. V rámci práce byly navrženy tři varianty, jedna byla ...
 • Návrh obytné zóny v obci Uničov 

  Navrátilová, Iveta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem obytné zóny v obci Uničov. Byla zde navržena nová pozemní komunikace, rozmístění stavebních parcel a vyřešení statické dopravy. Byly navrhnuty 3 varianty obytné zóny. Nejvhodnější ...
 • Návrh obytné zóny v Třinci 

  Szturc, Václav
  Cílem bakalářské práce je návrh obytné zóny na vymezeném území v obci Třinec. Následné vhodné rozmístění stavebních parcel, včetně návrhu pozemních komunikací a vyřešení statické dopravy. Samotný návrh byl vytvořen ve třech ...
 • Návrh obytné zóny v Dolní Lutyni 

  Tkáčová, Klára
  Cílem bakalářské práce je návrh variantního řešení obytné zóny v obci Dolní Lutyně. Jedná se především o nalezení vhodného uspořádání stavebních pozemků na vymezeném území, vyřešení dopravní infrastruktury a dopravy statické. ...
 • nízkopodlažní bytový dům 

  Koutný, Petr
  Předmětem předkládané bakalářské práce je zpracování návrhu bytového domu s hromadnou garáží ve formě projektové dokumentace, včetně problémů, které s daným tématem souvisí. Objekt se bude nacházet ve městě Bystřice pod ...
 • Novostavba výrobní haly 

  Vyskočil, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nové výrobní haly ve Slapech u Tábora. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Objekt je situován na ...
 • Penzion s restaurací 

  Koutný, Petr
  Předmětem předkládané diplomové práce je zpracování návrhu penzionu s restaurací ve formě projektové dokumentace, včetně problémů, které s daným tématem souvisí. Objekt se bude nacházet ve městě Bystřice pod Hostýnem, bude ...
 • Polyfunkční dům Bystřice pod Hostýnem 

  Novosad, Jiří
  Předmětem předkládané diplomové práce je zpracování návrhu polyfunkčního domu s tělocvičnou, fitness, sport barem a ubytovacími jednotkami ve formě projektové dokumentace, včetně problémů, které s daným tématem souvisí. ...
 • Rodinný dům 

  Kolář, Michal
  V bakalářské práci se zabývám návrhem samostatně stojícího rodinného domu na parc. č. 5017 v obci Radiměř. Navržená kategorie bytu je 4+1. Rodinný dům je navržen na nepravidelném půdorysu 14,84x8,08m. Dům je dvoupodlažní ...
 • Rodinný dům s advokátní kanceláří 

  Vyskočil, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nového rodinného domu s advokátní kanceláří v Sezimově Ústí. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. ...
 • Rodinný dům s ordinací - Bystřice pod Hostýnem 

  Novosad, Jiří
  Předmětem předkládané bakalářské práce je zpracování návrhu rodinného domu se zubní ordinací ve formě projektové dokumentace, včetně problémů, které s daným tématem souvisí. Dům se bude nacházet ve městě Bystřice pod ...
 • Rodinný dům s pivovarem T:O:P v Jevíčku 

  Němeček, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem samostatně stojícího rodinného domu s pivovarem T:O:P na stavebních parc. č. 88/13 a 88/14 v Jevíčku. Bakalářská práce je vyhotovena ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. ...
 • Rodinný dům s podnikatelským zázemím 

  Matoulková, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu s podnikatelským zázemím, určeného k bydlení čtyřčlenné rodiny. Dům je situován v Královéhradeckém kraji v obci Nové Město nad Metují, katastrální území ...
 • Rodinný dvojdům, Lanškroun 

  Němec, Ondřej
  Bakalářská práce vychází z návrhu rodinného dvojdomu v Lanškrouně, na ulici Slovenské. Zadaná stavební parcela se nachází v nově vzniklé čtvrti, na okraji města, která je určená pro zástavbu rodinnými domy. Dvojdům má tvar ...
 • Školící středisko 

  Matoulková, Simona
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací školícího střediska, určeného pro služby veřejnosti. Stavba je situována v Královéhradeckém kraji v obci Náchod, katastrální území Náchod, ležící na parcelách číslo 1150/1, ...
 • Vícegenerační rodinný dům 

  Šmejdířová, Zuzana
  Tématem bakalářské práce je návrh vícegeneračního rodinného domu, který je situován v obci Nemošice u Pardubic.Jedná se o dvoupodlažní budovu s částečným podsklepením. Objekt je určen pro bydlení 4-6 osob. Dům je postaven ...
 • Základní škola 

  Šmejdířová, Zuzana
  Tématem diplomové práce je návrh základní školy pro první a druhý stupeň, která je situována v městské části Pardubičky ve městě Pardubice. Jedná se o čtyřpodlažní objekt, kde se bude nacházet celkově 18 kmenových učeben ...