Now showing items 1-20 of 31

 • Bezpečnost provozu stavebních strojů 

  Procházka, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem hlavních bezpečnostních rizik v provozu stavebních strojů s ohledem na charakter práce jednotlivých konstrukčních skupin. Je zde obsažen také přehled rizik související s technologií ...
 • Budova vysokoregálového skladu SPO - vybrané části STP 

  Juřica, Karel
  Diplomová práce s názvem Budova vysokoregálového skladu SPO – vybrané části STP se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby, rozdělení stavby na stavební, inženýrské objekty, vypracování technologického normálu, ...
 • Bytové domy v Brně, Bystrci - příprava a organizace výstavby 

  Šarlejová, Petra
  Diplomová práce se zabývá stavební přípravou a organizací výstavby dvou bytových domů v Brně – Bystrci v ulici Šemberova. Bytové domy jsou řešeny jako novostavba o pěti nadzemních a jednom podzemním podlaží. Nosný systém ...
 • Bytový dům rezidence Husova - hrubá vrchní stavba 

  Laga, Radim
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt zaměřený na realizaci hrubé vrchní stavby bytového domu – rezidence Husova v Moravském Krumlově. Práce obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště včetně ...
 • Bytový dům Vídeňská -stavebně technologický projekt 

  Staněk, Martin
  Tato diplomové práce je zaměřena na vybrané části stavebně technologického projektu bytového domu Vídeňská v Brně a to na etapu C1 a C2. V projektu je obsažena technická zpráva, koordinační situace s vyznačením dopravních ...
 • Koncept nízkopodlažního přepravníku stavebních strojů 

  Benda, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou pevnostní kontrolou nízkopodlažního přepravníku stavebních strojů. Práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou ZDT Nové Veselí. V první části se práce věnuje rešerši ...
 • Multifunkční centrum Hlinsko - příprava a realizace stavby. 

  Šusták, Miroslav
  Diplomová práce Multifunkční centrum Hlinsko – příprava a realizace stavby se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby. Práce se zabývá návrhem časových, finančních a hmotných zdrojů. V práci je obsažen rozpočet ...
 • Nájemní objekt Campus Bohunice – stavebně technologický projekt 

  Platzerová, Veronika
  Předmětem této diplomové práce je stavebně-technologické řešení výstavby nájemního objektu Campus Bohunice – objekt C. Tato stavba je novostavbou ležící na několika nezastavěných parcelách. Diplomová práce obsahuje technické ...
 • Omega Sport Olomouc - centrum sportu a zdraví, stavebně technologická příprava stavby. 

  Bartoněk, Vratislav
  Diplomová práce je zpracována na základě projektu Centra sportu a zdraví Olomouc. Projekt obsahuje dva hlavní stavební objekty, kterými jsou objekt NH hotelu a objekt sportovního centra Omega. Součástí hotelu je i konferenční ...
 • Polyfunkční objekt v Brně – příprava a organizace výstavby 

  Klevar, Lukáš
  Předmětem práce je příprava a organizace výstavby polyfunkčního objektu v Brně. Obsahem této práce je technologická zpráva, časový a finanční plán stavby, studie hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, ...
 • Příprava a realizace Protonového terapeutického centra v Praze 

  Halanič, Daniel
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem části hrubé stavby objektu SO - 001 Protonové terapeutické centrum. Práce je zaměřena na objektovou část B (tzv. gantry) nemocničního objektu Protonového ...
 • Přístavba Sportovního klubu Petrov - hrubá stavba 

  Hřiba, Jiří
  Obsahem bakalářské práce „PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍHO KLUBU PETROV“ je stavebně-technologické řešení hrubé stavby. V práci jsou popsány jednotlivé technologické etapy, harmonogram, rozpočet, návrh strojní sestavy, zařízení ...
 • Řízení nákladů na výrobní stroje ve stavebním podniku 

  Jančová, Edita
  Hlavním tématem této bakalářské práce je řízení nákladů na výrobní stroje ve stavebním podniku. V teoretické části jsou nejprve obecně definovány druhy nákladů, kalkulací nákladů a odpisů, poté jsou na teoretické úrovni ...
 • Skladová hala v Šakvicích - stavebně technologický projekt 

  Knotek, Vít
  Stěžejním cílem této diplomové práce je efektivní návrh a srozumitelné popsání montáže železobetonového skeletu skladové haly v Šakvicích. Pro přípravu tohoto investorského záměru je v několika kapitolách řešeno zásobování ...
 • Soukromá klinika Slavkov - stavebně technologický projekt 

  Hartenberger, Lukáš
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu novostavby soukromé kliniky ve Slavkově u Brna v Jihomoravském kraji. Hlavní náplní mé práce je zpracování studie realizace hlavních technologických ...
 • Stavebně technologická studie stavby bytového domu v Míškovicích 

  Družbík, Michal
  V bakalářské práci jsou obsaženy vybrané části ze stavebně technologické studie bytového domu v Míškovicích. Zpracována byla především technologická studie realizace hlavních technologických etap pro zadaný objekt, časový ...
 • Stavebně technologické řešení překladiště v Prostějově 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce Stavebně technologické řešení překladiště v prostějově se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby, rozdělení stavby na stavební objekty, strojní techniky ,časového a finančního plánu. Dále se ...
 • Stavebně technologický projekt Domova důchodců Brno - Tuřany 

  Rapant, Radek
  Diplomová práce je zpracována na základě projektu Domov důchodců Brno – Tuřany. Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologické řešení výstavby Domova důchodců Brno – Tuřany. Hlavní náplní této práce se stala realizace ...
 • Stavebně technologický projekt novostavby pavilonu Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně 

  Gwoździová, Joanna
  Předmětem této práce je stavebně-technologický projekt Novostavby Studijního a informačního střediska Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně. Stavba nabídne studentům moderní zázemí pro studium. V SIS se budou nacházet ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního bytového domu 

  Hromník, Lukáš
  Stavebně technologický projekt polyfunkčního bytového domu SO 107, řeší realizaci železobetonové monolitické stropní konstrukce s finančním a časovým plánem, technologickým předpisem betonáže, návrhem strojní mechanizace, ...