Now showing items 1-5 of 5

 • Realizace rekonstrukce mostu u obce Planá 

  Drbohlav, Martin
  V rámci diplomové práce jsou zpracovány vybrané části stavebně technologického projektu „Rekonstrukce realizace mostu u obce Planá“. Jedná se především o části: technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, objektový ...
 • Stavebně technologická studie výstavby penzionu 

  Patloka, Jiří
  Bakalářská práce řeší studií hlavních technologických etap výstavby penzionu v Tišnově. Zpracována byla především technická zpráva řešeného objektu, technologická studie realizace hlavních technologických etap, časový a ...
 • Stavebně technologický projekt demolice a stavby mostu 

  Hofírek, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá stržením stávající mostní konstrukce na dálnici D1 z Prahy do Brna, která již nevyhovuje aktuálnímu zatížení a šířkovému uspořádání. Práce se dále zabývá výstavbou nové mostní konstrukce, ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu - Bytový dům „Panoráma nad přehradou“ 

  Slánská, Veronika
  Předmětem této diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu – Bytový dům „Panoráma nad přehradou“. Diplomová práce se zabývá technologickými předpisy pro provedení vrtaných ŽB pilot a základové desky ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu realizace obloukového mostu 

  Gurgul, Roman
  Diplomová práce zabývá stavebně technologickou přípravou mostního objektu SO-201. Most o délce 86m se nachází v extraviláně na území města Nitra na Slovensku. Mostní objekt je součástí stavby Rychlostní cesta R1 Nitra, ...