Now showing items 1-15 of 15

 • Developerské ceny stavebních objektů 

  Muchová, Petra
  Diplomová práce se zabývá developerskými cenami stavebních objektů. Součástí práce je zpracovat metodiku ocenění objektů podle etap životního cyklu, ve kterých developerská činnost probíhá. Objasnit rozdíl mezi stavebním ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Kostolanská, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá specifikami získávání, přípravy a realizace stavební zakázky z pohledu dodavatele. Řeší různé druhy zakázek, formy financování a fakturace, jednotlivé částí Smlouvy o dílo , formy finančních ...
 • Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Duban, Ivan
  Bakalářská práce se věnuje problematice financování, procesu získávání, přípravy a realizace stavební zakázky, a to z pohledu dodavatele. Hlavním cílem práce je popsat různé možnosti financování zakázky dodavatelem a ...
 •  Manažerská a marketingová komunikace ve stavebnictví 

  Klein, Čeněk
  Bakalářská práce se zabývá manažerskou a marketingovou komunikací ve stavebnictví. Cílem práce je zjistit, jak v dnešní době funguje marketingová komunikace na stavebním trhu a komunikace manažerská uvnitř stavebních firem. ...
 • Marketing prodeje nemovitosti 

  Havránková, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na „Marketing prodeje nemovitosti“ a zabývá se především dostupnosti informací, které jsou poskytovány zákazníkům. Dále novelou zákona o dani z převodu z nemovitostí, kdy nově přechází ...
 • Marketingové nástroje při krizovém řízení stavebního podniku 

  Dvořáčková, Andrea
  Předmětem bakalářské práce ,,Marketingové nástroje pro krizové řízení stavebního podniku“ je rozbor marketingových nástrojů a koncepcí ve stavebním podniku a následně jejich aplikace v krizovém řízení stavebního podniku.
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Pleva, Jiří
  Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma „Marketingové plánování ve stavebním podniku“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsem se zaměřil na teoretické informace o marketingovém mixu, ...
 • Marketingové procesy ve stavebnictví 

  Dohnálek, Petr
  Předmětem bakalářské práce „Marketingové procesy ve stavebnictví“ je sledování a popis jednotlivých marketingových komunikačních nástrojů ve vybraném stavebním podniku, následné zhodnocení jejich současného stavu a navržení ...
 • Marketingové procesy ve stavebnictví 

  Lipovská, Zuzana
  Předmětem bakalářské práce „Marketingové procesy ve stavebnictví“ je sledování a popis marketingových nástrojů ve vybraném stavebním podniku, následné zhodnocení a optimalizace marketingového mixu se zdůrazněním marketingového ...
 • Marketingové procesy ve stavebnictví 

  Kaláb, Jiří
  Předmětem bakalářské práce „Marketingové procesy ve stavebnictví“ je specifikace jednotlivých marketingových procesů v oboru stavebnictví a pomocí nich vyřešit hlavní slabinu v konkrétní stavební firmě a vymyslet návrhy, ...
 • Marketingové procesy ve stavebnictví 

  Kratochvílová, Martina
  Diplomová práce s názvem Marketingové procesy ve stavebnictví se zabývá marketingovými procesy ve společnosti STAVBA krbů s.r.o. Součástí práce je analýza současné situace a návrh marketingového plánu. Obě tyto části ...
 • Marketingové strategie při prodeji nemovitostí 

  Langerová, Tereza
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu marketingových strategií s přihlédnutím ke komunikaci na českém realitním trhu, se zacílením na oblast města Prostějov a jeho okolí. Zabývá se zmapováním a popisem problematiky ...
 • Sledování efektivity prostředků na marketing podniku 

  Havránková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na téma „Sledování efektivity prostředků na marketing podniku“ v níž bude provedena analýza dvou konkrétních firem a jejich marketingových aktivit. Dále budou vymezeny marketingové nástroje ve ...
 • Vstup stavebního podniku na nový trh 

  Šuster, Richard
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh marketingové strategie společnosti Realstav Čachtice s.r.o., která se zabývá realizací vnitřních a vnějších omítek, tepelněizolačních systémů, povrchových úprav fasád a potěrů. Cílem ...
 • Využití marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu 

  Vrána, Ivan
  Tato práce sleduje aplikaci marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu z hlediska investičního rozhodnutí. Výstupem této práce je aplikování vhodných marketingových analýz na konkrétním projektu ...