Now showing items 1-5 of 5

 • Členenie znaleckého odboru stavebnictvo na jednotlivé odvetvia 

  Nič, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  This contribution deals with the proposal of restructuring the field of civil engineering expertise into 7 specializations. It describes current standards, which divide the field of civil engineering expertise into 13 ...
 • Design těžebního sklápěcího vozidla 

  Tulik, Richard
  Témou tejto diplomovej práce je dizajn ťažobného kĺbového sklápacieho vozidla. Cieľom práce je vlastný návrh dizajnu sklápacieho vozidla, ktorý zohľadňuje technické, estetické a ergonomické požiadavky. Práca prináša nový ...
 • Koučování ve stavebnictví 

  Čičmanec, Juraj
  Bakalárska práca pojednáva o tom, ako to v dnešnej modernej dobe, plnej technológií, vyzerá v manažmente stavebníctva. V tejto práci sú rozoberané základné pojmy, hlavné úlohy manažéra, etika manažérov a manažment zmien. ...
 • Marketingová koncepce řízení developerských projektů 

  Varšo, Matej
  Diplomová práca analyzuje a podáva ucelený pohľad na marketing a marketingové aktivity developerskej spoločnosti pri už realizovanom developerskom projekte Panorama City v Bratislave. Marketingové atribúty sú neodmysliteľnou ...
 • Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku 

  Suchánová, Katarína
  Bakalárska práca je zameraná na tému „Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku“. V teoretickej časti charakterizuje obor stavebníctva a stavebný podnik. Ďalej sa zaoberá vedením a riadením spolupracovníkov, ...