Now showing items 1-20 of 24

 • Administrativní budova v Brně, stavebně technologická příprava stavby. 

  Romashkyn, Mykola
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava administrativní budovy v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu, stavebně technologickou studii, technologické předpisy, návrh vhodných strojů a mechanismů ...
 • Bytový dům Prostějov, stavebně technologická příprava stavby. 

  Pokorný, Jan
  V diplomové práci se věnuji stavebně technologické přípravě bytového domu v Prostějově. Cílem mé práce je navrhnout optimální postup výstavby. Práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situaci, projekt zařízení staveniště, ...
 • Bytový dům v Ivančicích - stavebně technologický projekt 

  Šagát, Pavel
  Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu v Ivančicích. Práce se zaměřuje zejména na grafické schéma postupu zemních a základových prácí s návazností na celkový položkový rozpočet a harmonogram ...
 • Bytový dům v Nymburku - stavebně technologický projekt 

  Kočí, Lukáš
  Cílem práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu pro objekt bytového domu v Nymburku. Obsah diplomové práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních ...
 • Mezinárodní centrum klinického výzkumu v Brně - stavebně technologický projekt 

  Brůžek, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickou studií II. etapy stavby mezinárodního centra klinického výzkumu a klinických provozů v Brně. Cílem práce je navrhnout vhodný technologický postup výstavby hlavního stavebního ...
 • Penzion Skalka-stavebně technologický projekt 

  Patočka, Bronislav
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt novostavby penzionu v obci Skalka u Prostějova. Jedná se o samostatně stojící objekt z cihelného zdiva. Součástí projektu je vedle samotného objektu penzionu i opěrná ...
 • Příprava realizace stavby Biology Park Brno 

  Šťastná, Ludmila
  Diplomová práce se zabývá přípravou realizace stavby Biology Park Brno. Cílem je určit časovou, finanční a materiálovou náročnost stavby a také stanovit vhodný způsob technologie výstavby. Práce je zaměřena na hlavní ...
 • Realizace etapy hrubé vrchní stavby bytového domu 

  Brůžek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybrané části stavebně technologické studie pro objekt bytového domu. Obsahem práce je především technologická studie realizace hlavních technologických etap s podrobnějším zaměřením na ...
 • Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová - příprava realizace a řízení stavby 

  Strnadová, Lenka
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt, který se zabývá zpracováním podkladů, dokumentace a technologických postupů pro realizaci rekonstrukce a přístavby Městského muzea v České Třebové. Práce obsahuje stavebně ...
 • Rekreační objekt Kouty nad Desnou - stavebně technologický projekt 

  Halouzka, Jakub
  V této diplomové práci je řešen stavebně technologický projekt výstavby apartmánového domu v Koutech nad Desnou. Diplomová práce bude obsahovat výkresy zařízení staveniště,rozpočet,tři technologické předpisy k řešeným ...
 • Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby pro objekt volnočasových aktivit 

  Kočí, Lukáš
  Cílem práce je řešení vybraných částí stavebně-technologické studie hrubé vrchní stavby pro objekt Centra volnočasových aktivit v Jihlavě. Obsah bakalářské práce je technická zpráva řešeného objektu, technologická studie ...
 • Stavebně technologická studie bytového domu Bochořákova 

  Chloupek, Jan
  Bakalářská práce obsahuje vybrané části stavebně technologické studie pro objekt bytového domu na Bochořákově ulici v Brně. Ze zpracovávané dokumentace se bude jednat především o technologickou studii realizace hlavních ...
 • Stavebně technologická studie Envi centra 

  Doruška, Jan
  Bakalářská práce obsahuje vybrané části stavebně technologické studie pro objekt vzdělávacího ENVI centra ve Vysoké Poli. Ze zpracovávané dokumentace se jedná především o technologickou studii realizace hlavních technologických ...
 • Stavebně technologická studie realizace haly Blansko 

  Škopík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá řešením výstavby ocelové haly v Blansku. V této práci je řešena stavebně technologická studie výstavby ocelové haly. Práce se zaměřuje na provedení montáže ocelového skeletu. Podrobněji zabývá ...
 • Stavebně technologická studie realizaceTechnologického centra, Brno Dobrovského 

  Bartoněk, Vratislav
  Bakalářská práce je zpracována na základě projektu technologického centra tunelů Dobrovského v Brně. Technologické centrum bude sloužit především k umístění technologií řízení, kontroly provozu a také k odvětrávání dopravního ...
 • Stavebně technologická studie stavby bytového domu v Míškovicích 

  Družbík, Michal
  V bakalářské práci jsou obsaženy vybrané části ze stavebně technologické studie bytového domu v Míškovicích. Zpracována byla především technologická studie realizace hlavních technologických etap pro zadaný objekt, časový ...
 • Stavebně technologická studie stavebních úprav a modernizace rodinného domu 

  Gwóźdź, Dariusz
  Bakalářská práce se zabývá technologickou studii rodinného domu nacházejícího se v Havířově, se zaměřením na provádění modernizace stavby. Práce je zpracována na základě projektové dokumentace. Rodinný dům slouží k trvalému ...
 • Stavebně technologická studie výstavby administrativní budovy v Ostravě 

  Vengřínová, Hana
  Předmětem bakalářské práce je stavebně technologická studie pro administrativní budovu v Ostravě – Hrabové. Ze zpracované dokumentace je jedná především technickou zprávu, technologickou studii realizace hlavních technologických ...
 • Stavebně technologická studie výstavby nízkoenergetického roubeného rodinného domu 

  Sniegon, Daniel
  Bakalářská práce řeší stavebně technologickou studii hlavních stavebních etap nízko-energetického roubeného rodinného domu/chaty v Beskydech. Tato stavba se nachází na pohraničí Česka a Polska v obci Nýdek, pod vrcholem ...
 • Stavebně technologická studie výstavby penzionu 

  Patloka, Jiří
  Bakalářská práce řeší studií hlavních technologických etap výstavby penzionu v Tišnově. Zpracována byla především technická zpráva řešeného objektu, technologická studie realizace hlavních technologických etap, časový a ...