Now showing items 1-5 of 5

 • Estimátor v systému regulace s proměnlivou strukturou 

  Dvořáček, Martin
  Práce se zabívá konkrétním způsobem využítí lineárních přípůstkových estimátorů a stavového přírůstkového regulátoru při zpětnovazebním vstupně výstupním řízení. Estimátory využívají normální tvar pozorovatelnosti stavového ...
 • Návrh řízení rotačního inverzního kyvadla 

  Cejpek, Zdeněk
  Cílem této práce je sestavení simulačního modelu rotačního (Furutova) kyvadla a následný návrh regulátorů. Práce popisuje sestavení nelineárního simulačního modelu s využitím prostředí Matlab–Simulink a knihovny ...
 • Řídicí systém vzdušného průzkumného prostředku pro vnitřní prostředí 

  Kříž, Vlastimil
  Práce se zabývá vícerotorovými vrtulníky, známými jako koptery. V první části je proveden přehled exitujících řešení a je vybrána vhodná platforma pro použití jako vzdušného průzkumného prostředku. V další části je vytvořen ...
 • Řízení létajících robotů 

  Tesáček, Zdeněk
  Tato diplomová práce se věnuje problematice řízení stabilizace čtyřmotorového létajícího prostředku – quadrotoru. Na platformě NANOKOPTER jsou ukázány základní pohybové vlastnosti tohoto specifického létajícího prostředku ...
 • Řízení výukového modelu magnetické levitace 

  Bednařík, Josef
  Bakalářská práce se zabývá modelováním, simulací a řízením výukového modelu magnetické levitace CE 152 od firmy Humusoft s.r.o, který je charakteristický svou nelinearitou a nestabilitou. V první části práce jsou popsány ...