Now showing items 1-11 of 11

 • Elektrocentrála s parním motorem 

  Marčík, Silvestr
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh a výrobu elektrocentrály poháněné jednočinným pístovým parním motorem. Práce zahrnuje uvedení do dané problematiky parních motorů od historie do současnosti. Jednotlivé součásti parní ...
 • Mikrokogenerace 

  Štukavec, Karel
  Tématem této bakalářské práce je mikrokogenerace pro rodinné domy. Práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje rozdělení, technický popis, komerční využití, zdroje energie, výhody a nevýhody mikrokogeneračních ...
 • Mikrokogenerace malých výkonů 

  Kalina, Leoš
  Tato bakalářská práce se zabývá dostupnými mikrokogeneračními technologiemi pro využití v rodinném domě. Práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá rozdělením, popisem charakteristikou, výhodami a nevýhodami ...
 • Možnosti mikrokogenerační výroby v místech, kde nejsou primárně dostupná plynná, nebo kapalná paliva 

  Kubínek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím mikrokogeneračních jednotek v místech, kde nejsou primárně dostupná plynná, nebo kapalná paliva. V rešeršní části jsou popsány dostupné technologie a aktuální stav trhu s ...
 • Pístový parní motor 

  Hrbáček, Jaroslav
  Tato práce pojednává o možnostech využití pístového parního motoru (později pouze PM) v malých výtopnách, kotelnách a redukčních stanicích. Konkrétně je zde proveden termodynamický návrh parního motoru pro zadané parametry ...
 • Technologické řešení teplárny na biomasu s pístovým parním motorem. 

  Pleban, Jakub
  Předložená práce se zabývá rozborem hlavních částí teplárny spalující biomasu a popisem její funkce. Práce je tematicky rozdělena do pěti částí. V první části jsou uvedeny možné druhy energie, ze kterých je možno čerpat ...
 • Teplárna na biomasu 

  Hrubý, Vojtěch
  Obsahem práce je zpracovat podklady spotřeby tepla v obci Velký Karlov a za stávající centrální výtopnu navrhnout teplárnu na biomasu. Pomocí technicko-ekonomického vyhodnocení ročního provozu teplárny zhodnotit vhodnost ...
 • Využití výfukových plynů spalovacích motorů pro zlepšení vlastností motoru 

  Fusek, Petr
  Tato bakalářská práce obsahuje souhrn informací, týkající se problematiky využití výfukových plynů spalovacích motorů. Popisuje využití kinetické energie a tepelné energie výfukových plynů, která je odváděna ze spalovacího ...
 • Zvyšování elektrické účinnosti kogeneračních jednotek 

  Pokorný, Vojtěch
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech zvyšování elektrické účinnosti kogenerační jednotky se spalovacím motorem o výkonu 800 kWe. Posouzeno je zapojení jednotky s parní turbínou, parním motorem a ORC turbínou z ...
 • Zvýšení podílu výroby elektrické energie na BPS pomocí ORC cyklu 

  Beck, Michal
  Cílem této diplomové práce je provést rešerši o výrobě a využití bioplynu, se zaměřením na kogeneraci a provést rešerši o možnostech zvýšení podílu výroby elektrické energie při kogeneraci z bioplynu. Tato závěrečná práce ...
 • Zvýšení výroby elektrické energie na BPS pomocí parního motoru 

  Nahodil, Jiří
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití odpadního tepla při výrobě elektrické energie a to se zaměřením na bioplynové stanice, kde je produkovaný bioplyn využíván převážně spalováním v kogeneračních jednotkách se ...