Now showing items 1-2 of 2

  • Povrchové kalení ocelí vláknovým YbYAG laserem 

    Hromada, Martin
    Diplomová práce je zaměřena na povrchové kalení laserem pomocí vláknového Yb:YAG laseru. Experiment je založen na zakalení jednotlivých vzorků z oceli 12 050 při různých parametrech vzdálenosti a rychlosti pohybu laserové ...
  • Povrchové kalení ocelí výkonovým polovodičovým laserem 

    Bazalová, Lucie
    Práce se zabývá technologií povrchového kalení pomocí polovodičového laseru. V rámci diplomové práce je provedení experimentu povrchového kalení na oceli 12 050 při různých parametrech rychlosti pohybu laserové hlavy a ...