Now showing items 1-2 of 2

  • Výkovky v technické dokumentaci 

    Krulich, Hynek
    Tato bakalářská práce se zabývá rešeršní studií tvorby technické dokumentace výkovků. Obsahuje historii, charakteristiku, základní rozdělení a používané stroje při kování. Další část práce se zaměřuje na tvorbu výkovku ...
  • Výroba nástrčného klíče 

    Kryštof, Marek
    Práce předkládá návrh výroby nástrčného klíče. Nástrčný klíč se používá jako bezpečnostní klíč pro povolování bezpečnostních matic kol automobilu. Na základě požadavků na součást byla zvolena vhodná technologie výroby. ...