Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace parametrů plazmového řezání. 

    Vacula, Jakub
    VACULA Jakub: Optimalizace parametrů plazmového řezání. Diplomová práce prezenčního studia magisterského programu – Strojní inženýrství, obor strojírenská technologie. Akademický rok 2008 / 2009. Fakulta strojního inženýrství ...