Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza ocelových přípojů při seismickém zatížení 

  Sotulář, Jiří
  Práce se zabývá analýzou a normovým ověřením ocelových přípojů namáhaných seismickým zatížením. Analýza je založena na základě softwarového řešení a ověření je provedeno dle normových podmínek a vztahů. Práce je členěna ...
 • Lávka pro pěší 

  Blaška, Jan
  Předmětem diplomové práce je dřevěná lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Desnou v obci Loučná nad Desnou. Délka lávky je 30 m, šířka 3 m a výška je proměnná od 4 do 5 m. Lávka je zastřešená se sklonem střechy 20° v příčném ...
 • Moravský Krumlov, obnova bývalého soudu a šatlavy na kulturně společenské centrum 

  Zach, Jakub
  Projekt řeší rekonstrukci a přístavbu objektů bývalého městského soudu a jeho vězení (šatlavy), které jsou umístěné v centru Moravského Krumlova na rohu nám. T. G. Masaryka a ulice Smetanova. Cílem je docílit nových možnosti ...
 • Myčka pro vlaky 

  Uher, Michal
  Obsahem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce myčky na vlaky. Objekt je umístěn v průmyslové zóně obce Lípa nacházejícího se nedaleko krajského města Zlína. Objekt má půdorysný tvar 8 x 96 m. Je ...
 • Nosná konstrukce školícího střediska ve Vyškově 

  Henzelová, Iveta
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení nosného systému školícího středicka v Kyjově. Středisko má půdorys obdélníkového tvaru o rozměrech 20x30m. Nosná konstrukce bude řešena jako ocelová rámová s příhradovým zastřešením, ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Ceh, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce sportovní haly ve městě Zábřeh na Moravě. Půdorysné rozměry objektu jsou 29 x 62,5 metru. Výška haly činí 10 metrů. Nosná konstrukce střechy je vaznicová z tenkostěnných ...
 • Pásový dopravník 

  Štůsek, Radim
  Tématem této bakalářské práce je konstrukční návrh vážícího pásového dopravníku, který bude součástí technologického celku betonárny. Práce obsahuje popis jednotlivých částí pásového dopravníku, základní funkční a kontrolní ...
 • Průmyslová hala s administrativním objektem 

  Ceh, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce dvoulodní průmyslové haly s administrativním objektem ve městě Brno. Pro průmyslovou halu se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 60x74 m jsou zpracovány 3 ...
 • Smuteční síň v Jevišovce - hrubá vrchní stavba 

  Štěrba, Martin
  Cílem této bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby smuteční síně v obci Jevišovka. Obsahem práce je technická zpráva technologické etapy hrubé vrchní stavby, řešení dopravních tras a jejich ...
 • Stavebně technologická etapa nosné konstrukce tréninkové haly v Bratislavě 

  Puczok, Daniel
  Táto bakalárska sa zaoberá stavebne technologickým predpisom pre etapu realizácie nosnej časti tréningovej haly v Bratislave. Hala je súčasťou komplexu zimného štadiónu O. Nepelu. Práca sa zaoberá výstavbou monolitických ...