Now showing items 1-18 of 18

 • Administrativní objekt se skladovací halou 

  Vít, Marek
  Téma bakalářské práce je novostavba administrativního objektu se skladovací halou, která primárně bude sloužit ke skladování v obci Troubsko. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. ...
 • Administrativní objekt se skladovací halou - příprava k provedení nosných konstrukcí 

  César, David
  Obsahem bakalářské práce je příprava k provedení nosných konstrukcí administrativní budovy a skladovací haly v Troubsku. Administrativní budova má tři nadzemní podlaží, svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z keramických ...
 • Autoškola s autoservisem v Uherském Brodě 

  Juřeník, Oldřich
  Stavba je navržena k provozování podnikatelské činnosti investora v oblasti autoškoly a autoservisu osobních vozidel v Uherském Brodě. Je tvořena ze dvou spolu souvisejících objektů: SO01 a SO02. SO01 - dvoupodlažní zděná ...
 • Montáž ocelové haly v Okřínku 

  Zdražil, Luboš
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou montáže ocelové haly v Okřínku. Součástí této etapy je montáž všech prvků ocelové haly včetně trapézového plechu, Pro danou etapu je zpracován technologický předpis, posouzení ...
 • Návrh systému chlazení pro potravinářský provoz 

  Doležal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá systémy chlazení potravinářských provozů. Teoretická část je zaměřena na problematiku a různé možnosti přímého chlazení. Výsledkem výpočtu je návrh optimálního chladicího systému objektu na ...
 • Návrh zařízení staveniště 

  Vybíhalová, Michaela
  Cílem práce je využití teoretických znalostí při návrhu zařízení staveniště na konkrétní stavební objekt, aby byla zajištěna kvalita a hospodárnost výstavby. Teoretická část popisuje funkci, členění a plánování zařízení ...
 • Nosná ocelová konstrukce jednolodní průmyslové haly 

  Jaroš, Jakub
  Bakalářská práce obsahuje návrh ocelové nosné konstrukce jednolodní průmyslové haly o rozpětí 24 m, délce 72 m a skadebné výšce konzoly jeřábové dráhy 9 m. V hale jsou 2 mostové jeřáby, jeden o nosnosti 32/8 t a druhý o ...
 • Obchodní středisko Royal Crystal - stavebně technologický projekt 

  Novák, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o stavebně technologickém řešení stavebního objektu obchodního střediska. Práce obsahuje komplexně zpracovanou studii realizaci včetně časového a finančního hlediska. Dva technologické předpisy ...
 • Ocelová konstrukce haly 

  Kerouš, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem ocelové konstrukce výrobní jednolodní haly s rozpětím 30 m, délky 63 m a výšce skladebné konzoly 9,3 m. V hale jsou navrženy dva mostové jeřáby a nosnosti 50 t a 32 t. Konstrukce je ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové haly 

  Janoušek, Vít
  Diplomová práce obsahuje návrh nosné konstrukce průmyslové ocelové jednolodní haly o rozpětí 24 m, délce 63 m a výšce skladebné konzoly 8,7 m. V hale jsou dva mostové jeřáby, jeden o nosnosti 50 t a druhý o nosnosti 32 t. ...
 • Průmyslová hala s administrativním objektem 

  Ceh, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce dvoulodní průmyslové haly s administrativním objektem ve městě Brno. Pro průmyslovou halu se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 60x74 m jsou zpracovány 3 ...
 • Sportovní hala 

  Střelcová, Eva
  Bakalářská práce obsahuje návrh ocelové nosné konstrukce jednopodlažní sportovní haly o rozpětí 30 m a délce 60 m. Výška haly je 12,5 m. Střešní konstrukce je navržena jako soustava příhradových vazníků a příhradových ...
 • Stavebně technologické řešení ocelového skeletu výrobní haly HUTIRA v Brně 

  Roubíček, Marek
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým projektem ocelového skeletu výrobní haly Hutira v Brně. Řeší technologický předpis výstavby ocelového skeletu, rozpočet, časové plánování, zařízení staveniště a kontrolní ...
 • Stavebně technologický projekt multifunkční budovy v Želatovicích 

  Minarovič, Kamil
  V této diplomové práci je cílem stavebně technologický projektu multifunkční budovy v Želatovicích. Obsahem této diplomové práce je řešení souhrnné technické zprávy, studie realizace hlavních technologických etap, časový ...
 • Stavebně technologický projekt objektů skládky Úholičky 

  Doubek, Rostislav
  V této diplomové práci jsou řešeny dva ocelové rámové objekty skládky Úholičky. Cílem je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu. Hlavními tématy pro vybrané technologické etapy jsou širší dopravní vztahy, ...
 • Stavebně technologický projekt opravny zemědělské techniky v Oticích 

  Stiborský, Viktor
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro výstavbu ocelové haly zemědělského podniku v Oticích. Ten zahrnuje studii realizace hlavních technologických etap objektu, řešení hlavních dopravních ...
 • Technologická etapa realizace nosné konstrukce překládací stanice skládky Uhy 

  Doubek, Rostislav
  Tato bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu realizace nosného skeletového konstrukčního systému překládací stanice skládky Uhy. Zabývá se pracovním postupem, zařízením staveniště, časovým plánem, strojní ...
 • Zemědělská hala s ocelovou nosnou konstrukcí 

  Zbořil, David
  Tato bakalářská práce řeší návrh zemědělské haly s ocelovou nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce je tvořena rámovou konstrukcí z plnostěnných IPE nosníků. Vazníky jsou na sloupy připojeny kloubově. Všechny sloupy jsou v ...