Now showing items 1-7 of 7

 • Design parkové lavičky 

  Soušek, Vít
  Tato práce se zabývá designem parkové lavičky. Její první část analyzuje design tohoto prvku městského mobiliáře z hlediska historie a současnosti. Druhá část pak pojednává o vlastním řešení designu. Hlavním cílem bylo ...
 • Návrh ohýbacího nástroje pro V-ohyb plechu 

  Zedníček, Zbyněk
  Cílem bakalářské práce je návrh ohýbacího přípravku pro V-ohyb. Je zadán plechový dílec lopatky pásového dopravníku. V úvodní části je nastíněna problematika přípravy polotovaru, rozbor možností technologie ohýbání a jsou ...
 • Přístřešek v areálu parku 

  Svršek, Josef
  Tématem této diplomové práce je návrh nosné konstrukce přístřešku v parku města Hranice na Moravě. Nosná konstrukce je navržena z dřevěných lepených lamelových nosníků pevnostní třídy GL24h. Jedná se konstrukci tvaru kopule, ...
 • Statická analýza ocelových plechů s dírami 

  Kolláriková, Simona
  Bakalárska práca sa zaoberá analyzovaním súčiniteľu koncentrácie napätia pre rôzne namáhané oceľové plechy s kruhovými dierami. Metódou konečných prvkov boli v programe ANSYS uskutočnené štúdie jednoosového ťahu, dvojosového ...
 • Statická analýza spoje dřevěné konstrukce 

  Sedlák, Petr
  Diplomová práce se zabývá numerickým modelováním hřebíkového spoje dřevěné střešní konstrukce a vychází z již realizovaného fyzikálního experimentu. Celkem je vytvořeno dvanáct různých variant řešení, ve kterých se mění ...
 • Technické muzeum v Olomouci 

  Gelová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce vícepodlažní budovy technického muzea v Olomouci. Jedná se o dřevostavbu z lepeného lamelového dřeva o pevnostech Gl24h a Gl32h. Jde o komplex šesti na sebe navazujících ...
 • Výroba držáku 

  Isakidis, Petr
  Cílem této práce je návrh vhodné technologie pro výrobu držáku SPZ a blinkrů na motocykl z tenkého ocelového plechu. Výrobní série je 600 000 kusů. Pro výrobu je zvolen materiál 11 321.1 ve formě svitku plechu. Součástí ...