Now showing items 1-8 of 8

 • Metodika posuzování konstrukcí pozemních staveb vyrobených z patinující oceli pro soudní znalce 

  Pošvářová, Miloslava
  Obsahem disertační práce je návrh metodiky posuzování konstrukcí vyrobených z patinující oceli se zaměřením na hodnocení ochranné vrstvyoceli pro soudní, znalce.
 • Metody primárního ovlivňování struktury ocelí a ocelových ingotů 

  Stejskal, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na způsoby ovlivňování struktury kovu během jeho tuhnutí ve formě, což vede ke změnám mechanických vlastností. V první části práce je vysvětlen princip krystalizace kovů, její typy a ...
 • Městské divadlo v Kuřimi 

  Petr, Radovan
  Tématem diplomové práce je návrh dřevěné konstrukce městského divadla s vnitřní ocelovou vestavěnou konstrukcí. Návrh dřevěné konstrukce je vypracován ve dvou variantách podle normy ČSN EN. Práce řeší statické působení ...
 • Ocelová konstrukce výrobní haly 

  Ivánek, Robert
  Předmětem práce je návrh, posouzení a porovnání dvou variant ocelové konstrukce výrobní haly s mostovým jeřábem o nosnosti 25t. Byla zpracována varianta rámové konstrukce a konstrukce s příhradovým vazníkem. Půdorysné ...
 • PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - PRÁDELNY A ČISTÍRNY CHRIŠTOF VE VYŠKOVĚ 

  Opatrný, Vladimír
  PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - PRÁDELNY A ČISTÍRNY CHRIŠTOF VE VYŠKOVĚ. K návrhu bylo přistoupeno jako k celkové asanaci území se zanecháním a znovuvyužitím jednoho centrálního objektu. Dále zde bylo umístěno několik ...
 • Skladovací hala 

  Badár, Tomáš
  Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce skladovací haly v lokalitě města Jihlava. Objekt je uvažován jako dvoulodní o půdorysných rozměrech 36×60 m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba tvořena příhradovým vazníkem o ...
 • Stavebně technologický projekt Pavilonu farmacie na VFU v Brně 

  Kasza, Radomír
  Diplomová práce řeší stavebně technologickou etapu hrubé stavby Pavilonu Farmacie II na VFU v Brně. Skládá se z částí projektu zařízení staveniště, technické zprávy, časového plánu hlavního objektu, kontrolního a zkušebního ...
 • Výstavní pavilon 

  Badár, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce výstavního pavilónu. Budova se nachází ve městě Brno. Konstrukce je řešena ve dvou variantách. Varianta A je zastřešena obloukovou prostorovou deskou. Vnitřní půdorysné ...