Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh lávky přes silnici I/11 v Ostravě 

    Mikhno, Yevgeniy
    Obsahem práce je variantní návrh lávky pro pěší a cyklistickou dopravu přes směrově rozdělenou komunikaci I/11.. Hlavní nosnou konstrukci budou tvořit dva ocelové obloukové nosníky spojené dolní ortotropní mostovkou pomocí ...
  • Železniční most přes místní silnici 

    Olbert, Jan
    Práce se zabývá variantním návrhem nosné ocelové konstrukce jednokolejného železničního mostu na trati Tišnov – Nové Město na Moravě. Úkolem je přemostění místní komunikace mostním objektem o jednom poli na rozpětí 40 m.