Now showing items 1-18 of 18

 • Aktivní bezpečnost motorových vozidel 

  Křepelka, Jan
  Předmětem této práce je zpracovat přehled současných prvků v oblasti aktivní bezpečnosti automobilů, jednotlivých vývojů a dosažených výsledků v této oblasti. Jsou zde stručně popsány konstrukční řešení prvků aktivní ...
 • Koncepce čtyřkolky - ATV 

  Dosedla, Milan
  Jedná se práci rešeršního typu zabývající se problematikou současné konstrukce a konstrukčního uspořádání čtyřkolek. V jednotlivých kapitolách je rozebrána funkce jednotlivých konstrukčních celků a jejich výhody a nevýhody ...
 • Koncepce sidecarcrossových motocyklů 

  Tobiáš, Martin
  Sidecarcross je v České republice úspěšnou a pro diváky i závodníky atraktivní motoristickou disciplínou. Je to sport v České republice ryze amatérský, finančně nenáročné terénní okruhy pro motokros jsou na mnoha místech. ...
 • Koncepce terénních vozidel UTV 

  Béreš, Matej
  Rešeršní práce, která se zabývá konstrukcí a uspořádáním jednotlivých komponent terénních vozidel UTV. Komponenty jsou hodnoceny z hlediska jízdných, komfortních a cenových vlastností v jednotlivých kapitolách práce. Práce ...
 • Koncepce terénních vozidel UTV 

  Máca, Jiří
  Tato bakalářská práce rešeršního typu se zabývá koncepčním řešením terénních vozidel UTV. Jednotlivé kapitoly popisují hlavní funkční skupiny a různé typy jejich konstrukce. Jednotlivé typy jsou hodnoceny z hlediska vhodnosti ...
 • Konstrukce čtyřkolky (ATV) s elektrickým pohonem 

  Kučera, Pavel
  Diplomová práce popisuje konstrukční návrh čtyřkolky (ATV) s elektrickým pohonem. Návrh je zaměřen na hlavní konstrukční části čtyřkolky, které jsou navrhovány s novodobými trendy vývoje čtyřkolek. Umístění elektrického ...
 • Multi-Antenna OFDM System Using Coded Wavelet with Weighted Beamforming 

  Anoh, K.; Asif, R.; Abd-Alhameed, R.; Rodriguez, J.J.; Noras, M.; Jones, S.M.R.; Hussaini, A. S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  A major drawback in deploying beamforming scheme in orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) is to obtain the optimal weights that are associated with information beams. Two beam weighting methods, namely co-phasing ...
 • Návrh okruhu HSŘ traktoru Maxterra 

  Vodák, Lubomír
  Tématem diplomové práce je návrh okruhu hydrostatického řízení traktoru Maxterra, kde pracovní médium je olej z převodovky. Součástí návrhu je také kontrolní výpočet hydrostatického okruhu řízení. Jako další část práce je ...
 • Návrh řízení vozidla Formule Student 

  Pospíšil, Jaromír
  Práce popisuje jednotlivé části řízení, jejich nejběžněji používané typy a hodnotí jejich výhody a nevýhody. Tyto poznatky přenáší do návrhu mechanismu řízení Formule student. Dále je zde uveden postup určení zatížení ...
 • Návrh vozidla skupiny E2 pro závody do vrchu 

  Malchárek, Martin
  V této diplomové práci se zabývám koncepčním návrhem vozu kategorie E2 pro závody do vrchu dle příslušných řádů FIA. Dále se zabývám detailním návrhem přední i zadní nápravy a rámu vozidla. Diplomová práce je od počátku ...
 • Návrh zařízení pro vyvolání opakovatelného průběhu krouticího momentu při zkouškách řízení vozidla 

  Novák, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout brzdné zařízení s velkou opakovatelností a reprodukovatelností, které má sloužit k analýze systému měření. Práci jsem vypracoval ve spolupráci s firmou TRW-DAS Dačice a.s. Na začátku jsem ...
 • Návrh závodního vozidla kategorie T1 

  Šťáva, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem závodního vozu kategorie T1. Konstrukce vozu je tvořena trubkovým prostorovým rámem, lichoběžníkovým zavěšením předních i zadních kol, brzdovým systémem, koncepčním návrhem ...
 • Netradiční koncepce motocyklů 

  Brezanský, Vít
  Cílem práce je představit některé zajímavé a netradiční koncepce motocyklů ze současnosti i z let minulých. U každé části jsou popsány důvody, které vedly výrobce těchto motocyklů k návrhu a konstrukci mnohých, z dnešního ...
 • Sportovní sjezdový vozík pro tělesně postižené 

  Šantavý, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá vývojem prototypu sjezdového sportovního vozíku pro tělesně postižené. Tento projekt byl inspirován jak vozidly poháněnými lidskou silou, tak součástmi z různých průmyslových odvětví. Po popisu ...
 • Studie kolových podvozků mobilních strojů 

  Olšovský, Petr
  Cílem bakalářské práce je shrnout základní poznatky o různých typech kolových podvozků u současných strojů. Součástí práce je výčet požadavků kladených na konstrukci podvozku, podle kterých se též volí podvozek k použití ...
 • Vliv parametrů odpružení a tlumení na jízdní vlastnosti vozidla 

  Kopca, Filip
  Práca vysvetľuje funkciu a charakteristiky pruženia a tlmenia, ich spôsob a mieru akým ovplyvňujú chovanie vozidla počas vybraných jazdných manévrov. Cieľom zaistiť čo najväčšiu priľnavosť, predvídateľnosť chovania vozidla.
 • Vůz pro přepravu eurokošů 

  Štěpán, Marek
  Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce tažených vozíku pro eurokoše a jiné paletové jednotky. Tato práce je zaměřena na přehled současných produktů, na konstrukci vozíku a stanovení geometrie a konstrukce řízení.
 • Zavěšení kol sportovního automobilu 

  Martínek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zavěšení přední a zadní nápravy jednosedadlového sportovního vozu. Po teoretickém úvodu do problematiky následuje návrh a optimalizace geometrických parametrů náprav. Další část je ...