Now showing items 1-1 of 1

  • Zobrazování scény s velkým počtem chodců v reálném čase 

    Pfudl, Václav
    Hlavním cílem této práce bylo implementova software, který by byl schopen vykreslovat, simulovat a natáčet scény s chodci. Výstupní videa této práce by mohla být využita jako vstupní data pro rozpoznávací video systémy. ...