Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh měřicího volantu 

    Papp, Tomáš
    Táto diplomová práca pojednáva o konštrukčnom návrhu meracieho volantu. Zariadenie nahrádza pôvodný volant v testovanom automobile, je napojené na tyč riadenia pomocou adaptéru. Snímané veličiny sú krútiaci moment v riadení ...
  • Návrh zavěšení kol Formule Student 

    Urban, Marek
    Tato práce se se zabývá návrhem kinematiky zavěšení kol obou náprav. Na základě analýz jízdních dat, multi-body simulací v softwaru Adams Car, simulací v Matlabu a analytických kalkulací v Mathcadu, je navržena řada změn ...