Now showing items 1-3 of 3

 • Design řídítek s integrovaným představcem a světlem 

  Skřivánek, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na design řídítek silničního typu s integrovaným světlem. V práci se zabývám rešerší designérskou i technickou, na kterou navazuji vlastním řešením. Hlavním cílem byl návrh unikátního ...
 • Jeřáb mostový jednonosníkový 

  Stanec, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a výpočtem jednonosníkového mostového jeřábu s požadovanými základními parametry: nosnost 10 000 kg, rozpětí jeřábu 12 000 mm, rozvor 2 500 mm a zdvih 7 000 mm. V diplomové ...
 • Vliv geometrické variability dříků u existujících TEP kyčelního kloubu na deformačně - napěťové stavy 

  Zýbal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením deformačně-napěťových (D-N) stavů kyčelního kloubu se zavedenou totální endoprotézou (TEP). Tyto D-N stavy byly následně porovnány pro čtyři různé varianty dříků. Byla provedena ...