Now showing items 1-5 of 5

 • Metody pro získávání asociačních pravidel z dat 

  Uhlíř, Martin
  Cieľom práce je implementácia metódy Multipass-Apriori pre získavanie asociačných pravidiel z textových dát. Po úvode do problematiky dolovania z dát je spomenutá špecifickosť dolovania znalostí z textových dát. Veľmi ...
 • Metody sumarizace textových dokumentů 

  Pokorný, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá jednodokumentovou sumarizací textových dat. Část práce je věnována přípravě dat, která je tvořena hlavně normalizací. Uvedeny jsou v ní některé algoritmy stemizace a obsahuje i popis lematizace. ...
 • Odvození slovníku pro nástroj Process Inspector na platformě SharePoint 

  Pavlín, Václav
  Tato diplomová představuje metody pro dolování důležitých informací z textu. Analyzuje problém extrakce pojmů z rozsáhlé sady dokumentů a popisuje implementaci řešení s využitím jazyka C# a databázového systému Microsoft ...
 • Předzpracování a transformace textových kolekcí dat 

  Maruna, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou získávání znalostí z textů, především se zaměřením na předzpracování a transformaci. V teoretické části práce jsou obsaženy informace o vývoji a metodach procesů získávání ...
 • Slovenská lemmatizace 

  Lipták, Šimon
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zoznámiť sa s nástrojmi a metódami pre morfologickú analýzu a lematizáciu slov, navrhnúť a implementovať systém, ktorý dokáže lematizovať slovenské slová, ktoré sa nenachádzajú v slovníku ...