Now showing items 1-5 of 5

 • Driver pro vysoce svítivé bílé LED 

  Tomášek, Petr
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole jsou rozebrány typy napájecích zdrojů, především pak zdroje spínané, snižující. V další kapitole ...
 • Driver pro vysoce svítivé bílé LED 

  Tomášek, Petr
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole je rozebrán princip funkce LED diod a jejich základní parametry. Druhá kapitola se věnuje rozboru ...
 • Regulovatelný snižující měnič v rozsahu 20 až 100 V 

  Pazourek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací regulovatelného spínaného zdroje pro laboratorní účely. V úvodní kapitole se čtenář seznámí se základní funkcí spínaných zdrojů, popsány jsou blokující, propustné a dvojčinné ...
 • Řízený zdroj po CAN 

  Golej, Juraj
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou DC/DC meniča, ktorý umožňuje výkonovú konverziu z 10-52 V vstupného napätia na 10-52 V výstupného napätia pri maximálnom výstupnom prúde 3 A. Zdroj zároveň dokáže ...
 • Vzorové moduly DC/DC měničů 

  Skoupý, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci univerzálních DC/DC měničů se třemi integrovanými obvody. Hlavní část popisuje postupný rozbor silové a řídící části, jakožto funkčních bloků a jednotlivých schémat. Největší ...