Now showing items 1-10 of 10

 • Elektronická platforma systému pro snímání sítnice oka 

  Malaník, Petr
  Tato práce se věnuje řízení platformy sloužící pro snímání sítnice oka. Účelem této platformy je pohyb ve třech osách, ostření kamery a ovládání několika LED, sloužících pro nasvětlení oka. V rámci toho je řešena problematika ...
 • Konstrukce navíječky kompozitního izolátoru 

  Menšík, Martin
  Cílem této diplomové práce je konstrukce jednoúčelového stroje pro navíjení kompozitního izolátoru. V první části je popsána technologie navíjení doplněná analýzou použitelných komponent. Na základě těchto poznatků je ...
 • Modernizace řídícího CNC systému frézky EMCO 

  Kučera, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá modernizací řídícího systému frézky EMCO. Teoretické část je zaměřena na popis základních informací o CNC strojích a aktuálním stavu řídícího sytému frézky EMCO. Stěžejním bodem této práce ...
 • Návrh a implementace řídícího programu pro CNC obráběcí stroj prostřednictvím B&R Automation 

  Vavrík, Michal
  Cílem diplomové práce je robotizace konvenční frézky na CNC frézku s použitím programovatelného logického automatu. V teoretické části diplomové práce je uveden popis obráběcích strojů a průmyslu 4.0, přehled společností ...
 • PiezoLegs motor v lékařské aplikaci 

  Plass, Petr
  Bakalářská práce se zabývá objasněním základních pojmů týkajících se piezoelektrických motorů včetně principu piezoelektrického jevu. Analyzuje rychlosti pohybu PiezoWave motoru při zatěžování a hodnotí průběhy napájecího ...
 • Příprava scény pro detekci elektronických součástek 

  Hynčica, Tomáš
  Práce se zabývá řešením projektu automatizované výroby hrotu na ladičce oscilátoru (tuning fork with tip) pro mikroskop atomárních sil – AFM. Z důvodu proměnlivosti parametrů hrotů na ladičce oscilátoru vyráběných dosavadní ...
 • Řídicí systém pro 3D tiskárnu 

  Vítek, Radim
  Tato práce se zabývá způsoby řízení 3D tiskáren. Zejména krokovými motory spolu s jejich rozběhovými profily. Dále se pojednává o interpolačních algoritmech. Pozornost je také věnována návrhu řídicí desky pro 3D tiskárnu, ...
 • Řízení manipulátoru pro snímání sítnice oka 

  Malaník, Petr
  K využití snímku sítnice pro biometrické, případně lékařské účely je nutné, aby byl snímek co nejkvalitnější a ideálně zabíral co největší plochu. Je tedy nezbytné dostat snímací zařízení do co nejvhodnější polohy a při ...
 • Spolehlivost hobby 3D tiskáren Rep-rap 

  Lukačovič, Peter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá opisom 3D tlačiarní z open-source programu RepRap, s cieľom priblížiť princípy ich fungovania spolu s hlavnými výhodami a nevýhodami. Ďalej práca rieši problémy s kvalitou výtlačku a snaží ...
 • Systém automatického řízení technologického zařízení 

  Brabec, Luboš
  Tato diplomová práce pojednává o problematice technologických postupů a technik pro modifikaci mikroelektrod nanostrukturami. Dále popisuje zařízení potřebné pro automatickou výrobu nanosenzorů, jejich vlastnosti a komunikaci ...