Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení rizik stavebních investičních projektů 

    Adamec, Jiří
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení rizik ve stavebních investičních projektech. První část obsahuje seznámení se základními pojmy a klasifikací rizik, po kterém se věnuje důležitosti a obsahu řízení rizik ...