Now showing items 1-2 of 2

  • 3D rekonstrukce pohybu lidského těla (MOCAP) 

    Černák, František
    Tato práce řeší rozpoznávaní značek v obrazu, zachytávání pohybu a jeho následné převedení do 3D souřadnic a 3D rekonstrukci. Zvolený problém byl vyřešen sestavením stereo kamerového systému, detekci značek na pohybujícím ...
  • LIDAR a stereokamera v lokalizaci mobilních robotů 

    Vyroubalová, Jana
    Lidar (2D) se velmi často používá v mapování, lokalizaci a navigaci mobilních robotů. Jeho využití má však svá omezení a to převším využitelnost spíše v jednoduchém prostředí. Tento problém může být odstraněn přidáním ...