Now showing items 1-7 of 7

 • 3D Rekonstrukce historických míst z obrázků na Flickru 

  Šimetka, Vojtěch
  Tato práce popisuje problematiku návrhu a vývoje aplikace pro rekonstrukci 3D modelů z 2D obrazových dat, označované jako bundle adjustment. Práce analyzuje proces 3D rekonstrukce a důkladně popisuje jednotlivé kroky. ...
 • Realizace kamerového modulu pro mobilní robot jako nezávislého uzlu systému ROS - Robot Operating System 

  Albrecht, Ladislav
  Stereo vize patří v dnešní době k jednomu z nejoblíbenějších prvků v oblasti mobilních robotů a výrazně přispívá k jejich autonomnímu chování. Cílem diplomové práce bylo navrhnout a realizovat kamerový modul jako hardwarově ...
 • Ruční snímací zařízení 3D objektů 

  Kukučka, Marek
  Cílem této bakálářské práce je implementovat metodu 3D rekonstrukce z dvojic snímků, pořízených pomocí zařízení, které se skládá ze dvou kamer. Byla zvolena metoda stereovize a výsledkem je sparse rekonstrukce snímaného ...
 • Stereo Based 3D Face Reconstruction 

  Falešník, Milan
  Tato práce se zabývá vytvořením programu pro rekonstrukc trojrozměrného modelu lidské tváře za pomocí dvojice kamer. Pro řešení využívá výpočtu hloubkové mapy a následný převod do trojrozměrného prostoru. Využívá Viola-Jones ...
 • Stereovizní systém pro počítání cestujících v hromadných dopravních prostředcích 

  Vrzal, Radek
  Tato práce pojednává o návrhu systému pro automatické počítání cestujících v dopravních prostředcích. Jednotky počítající cestující jsou umístěny na stopě dveřního prostoru vozidla. Cestující jsou detekováni na disparitní ...
 • Tvorba hloubkové mapy pomocí stereovidění pro navigaci mobilního robota 

  Babinec, Adam
  Tato práce je věnována problému pasivní stereovize v moderní robotice. Práce zahrnuje návrh a implementaci autonomního systému pasivní binokulární stereovize pro navigaci mobilního robota. Třídimenzionální hloubková mapa ...
 • Vizuální odometrie pro robotické vozidlo Car4 

  Szente, Michal
  Táto práca sa zaoberá algoritmami vizuálnej odometrie a aplikáciou na experimentálne vozidlo Car4. Prvá časť obsahuje rešerše v tejto oblasti, na základe ktorej je zvolený postup riešenia. Ďalšie kapitoly uvádzajú teoretický ...