Now showing items 1-2 of 2

  • Binokulární vidění 

    Jemelka, Ondřej
    Práce se zabývá fyziologií binokulárního vidění, prostředky pro záznam, zpracování a reprodukci stereoskopických dynamických dat. Popisuje návrh a realizaci snímací aparatury využívající dvojice digitálních fotoaparátů, ...
  • Binokulární vidění 

    Portyš, Jakub
    Tato práce pojednává o binokulárním vidění a jeho fungování v každodenním životě. V jednotlivých kapitolách je rozebrána anatomie i fyziologie zrakového orgánu. Zevrubně jsou popsány fyzikální principy binokulárního vidění. ...