Now showing items 1-8 of 8

 • Design 3D tiskárny 

  Chrástek, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na design stereolitografické 3D tiskárny za použití nových technologií za účelem zvětšení pracovní plochy a snadného a pohodlného ovládání. Největší součástí práce je zaměření na tvarovou a ...
 • Konstrukční návrh 3D tiskárny 

  Schoula, Šimon
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh prototypu stroje pro 3D tisk, který využívá technologii SLA. Stroj musí být navržen s ohledem na jeho výslednou cenu a snadnou vyrobitelnost. Rešerše je zaměřena zejména na tiskárny ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Vašek, Vojtěch
  Soubor technologií Rapid Prototyping je důležitou součástí průmyslu. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotoveným prototypem součásti. Cílem práce je vypracovat literární rešerši zaměřenou na aplikaci těchto technologií ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Maincl, David
  Rapid prototyping je soubor technologií, který je nezbytnou součástí odvětví moderního slévárenství. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotovením prototypu součásti. Cílem této práce je vypracovat literární rešerši ...
 • Návrh a realizace 3D tiskárny s vysokým rozlišením tisku 

  Peml, Luboš
  Práce se zabývá návrhem a realizací stereolitografické 3D tiskárny využívající DLP projektor. Popisuje tedy volbu vhodných komponent a stavbu mechanické konstrukce tiskárny, řešení elektronické části tiskárny a tvorbu host ...
 • Současné trendy ve výrobě trvalých modelů 

  Benda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření přehledu jednotlivých metod pro výrobu trvalých modelů. Podle druhu materiálů jsou modely rozděleny na dřevěné, kovové, plastové a modely vyrobené z pryskyřice. Dále jsou zde popsány ...
 • Stereolitografická tiskárna pro výrobu buněčného kultivačního zařízení 

  Gricová, Monika
  Stereolitografická tiskárna patří mezi nejpopulárnější technologie 3D tisku. Díky vysoké přesnosti a vynikající kvalitě tisknutých dílů mohou být tiskárny použity pro široké spektrum aplikací. Tiskárna využívá světelný ...
 • Vliv parametrů stereolitografického 3D tisku na dobu tisku 

  Kůst, Martin
  Tato práce se zabývá stereolitografickým 3D tiskem (SLA). Popisuje konstrukci jak s horním, tak spodním osvitem a uvádí rozdíly mezi osvitem laserem a DLP (Digital Light Processing) projektorem. Další částí je nalezení ...