Now showing items 1-17 of 17

 • Binokulární vidění 

  Hanus, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá binokulárním, neboli prostorovým viděním a stereoskopií. V první části je rozebrána fyziologie a princip prostorového vidění. Dále práce řeší realizaci synchronního snímání statické scény ...
 • Binokulární vidění 

  Němcová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá fyziologií binokulárního vidění pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrázků pomocí brýlí. Je zde pojednáno o anatomii i fyziologii oka a vidění jako nedílných součástech binokulárního ...
 • Binokulární vidění 

  Ambros, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá fyziologií binokulárního vidění pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrázků pasivními a aktivními technologiemi. Na počátku je popsána fyziologie lidského zraku a binokulárního ...
 • Binokulární vidění 

  Portyš, Jakub
  Tato práce pojednává o binokulárním vidění a jeho fungování v každodenním životě. V jednotlivých kapitolách je rozebrána anatomie i fyziologie zrakového orgánu. Zevrubně jsou popsány fyzikální principy binokulárního vidění. ...
 • Binokulární vidění 

  Bršlicová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá fyziologií binokulárního vidění pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrázků. Práce obsahuje popis anatomie zrakového orgánu a fyziologie vidění. Dále se v práci pojednává o ...
 • Binokulární vidění 

  Janů, Joshua
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku binokulárního vidění. V úvodní části popisuje fyziologii stereoskopického vidění. Následně se věnuje tzv. vodítkům hloubky, které pomáhají navodit prostorový vjem ze sledované ...
 • Binokulární vidění a výroba anaglyfů 

  Pospíšil, Pavel
  Tato práce se zabývá fyziologii binokulárního vidění a s ní spojené stereoskopie, kdy hlavní prezentovanou metodou je výroba anaglyfů. V první části práce je čtenář seznámen s anatomií a fyziologií oka s úzkým zaměřením ...
 • Binokulární vidění a výroba anaglyfů 

  Klíma, Jindřich
  Tématem mé semestrální práce bylo prostudovat fyziologii binokulárního vidění pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrázků pomocí brýlí s barevnými filtry, anaglyfu. Protože se to týká zrakového smyslu, na počátku ...
 • Moderní prostředky pro digitální snímání scény 

  Nováček, Petr
  Tato práce se zabývá porovnáním konvenčních a moderních metod digitálního snímání scény. Cílem práce je porovnání snímání pomocí senzorů CMOS s Bayerovou maskou a Foveon X3 Merrill a následné navržení algoritmů pro vytvoření ...
 • Soustava kamer jako stereoskopický senzor pro měření vzdálenosti v reálném čase 

  Janeček, Martin
  Práce ukazuje kalibraci stereoskopického senzoru. Popisuje základní metody stereo korespondence za použití knihovny OpenCV. Obsahuje výpočet disparitních map pomocí procesoru nebo grafické karty (s použitím knihovny OpenCL).
 • Soustava kamer jako stereoskopický senzor pro měření vzdálenosti v reálném čase 

  Janeček, Martin
  Práce ukazuje kalibraci stereoskopického senzoru. Popisuje základní metody stereokorespondnce za použití knihovny OpenCV. Obsahuje výpočet disparitních map pomocí procesoru nebo grafiké karty (s použitím knihovny OpenCL).
 • Stereopanoramata interiérů FIT 

  Štechr, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá kombinací stereoskopických a panoramatických fotografií. Popisuje možnosti tvorby panoramat se zaměřením na skládání ze sady snímků. Dále jsou zde rozebírány principy vnímání hloubky a ...
 • Vize záznamového zařízení prostorového obrazu 

  Jelínek, Tomáš
  Máme možnost žít v době jednoho z nejmohutnějších pokroků ve vývoji techniky a obzvlášť informačních technologií. V této době hraje čas obrovskou roli. Pět let v IT je v porovnání pěti let člověka období více než jedné ...
 • Vyhledávání korespondujících objektů ve dvojici snímků 

  Vrbenský, Andrej
  Práce shrnuje část problematiky stereoskopie a popisuje nejrozšířenejší metody na hledání korespondujících objeků ve dvojici stereo snímků. Zaměřuje se hlavně na metody hledání vzoru, založených na porovnávání intenzit. ...
 • Vytvoření 3D modelu za pomoci laserového vzoru 

  Krátký, Martin
  Cílem bakalářské práce je vytvoření prostorového modelu ze snímků zachycujících objekt nasvícený laserovým vzorem. V práci jsou uvedena možná řešení problému pomocí metod aktivní triangulace a stereoskopie. Metody jsou ...
 • Výpočet mapy disparity z barevných stereo snímků 

  Kulíková, Barbora
  Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě disparitních map. První kapitoly jsou zaměřeny na fyziologii lidského vnímání prostoru a metodách zobrazení 3D obsahu, což jsou témata blízce související s disparitní mapou, jejím ...
 • Zobrazování 3D dat 

  Bastl, Petr
  Tato práce seznamuje s metodami zprostředkovávajícími pozorovateli prostorový vjem. Podává přehled stereoskopických metod jako SIRDS, anaglyf a projekce pomocí dvojice projektorů a polarizačních filtrů. Je zde také popsán ...