Now showing items 1-2 of 2

  • Tvorba 3D modelů 

    Musálek, Martin
    Práce řeší 3D rekonstrukci objektu pomocí metody nasvícení vzorem. Projektor nasvěcuje měřený objekt definovaným vzorem a dvojice kamer z něj snímá body. Podstavec s objektem se otáčí, a během více měření je objekt sejmut ...
  • Zpracování stereo snímků na grafické kartě 

    Polák, Jaromir
    Diplomová práce se zabývá 3D rekonstrukcí za použití stereo kamery. Tato práce má ukázat využitelnost GPU akcelerace při náročných aplikacích.