Now showing items 1-8 of 8

 • Automatické polohování zpětného zrcátka 

  Návara, Marek
  Tato práce řeší návrh funkčního zařízení, které bude schopno automaticky polohovat zpětná zrcátka dle polohy obličeje řidiče. Měření pozice obličeje vůči zrcátku zajišťuje stereovidění dvou webkamer. Zařízení je postaveno ...
 • Modelování polohy hlavy pomocí stereoskopické rekonstrukce 

  Hříbková, Veronika
  Tato práce se zabývá detekcí polohy lidské hlavy ve stereo datech. Teoretická část poskytuje podklady pro porozumění geometrii kamery, jejím parametrům a způsobu kalibrace. Dále jsou popsány principy stereo analýzy a tvorby ...
 • Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému 

  Bednařík, Jan
  Tato práce představuje semiautonomní systém pro optickou lokalizaci velmi vzdálených pohyblivých cílů za pomocí několika polohovatelných kamer. Kamery byly kalibrovány a zastaničeny pomocí speciálně navržených kalibračních ...
 • Soustava kamer jako stereoskopický senzor pro měření vzdálenosti v reálném čase 

  Janeček, Martin
  Práce ukazuje kalibraci stereoskopického senzoru. Popisuje základní metody stereo korespondence za použití knihovny OpenCV. Obsahuje výpočet disparitních map pomocí procesoru nebo grafické karty (s použitím knihovny OpenCL).
 • Soustava kamer jako stereoskopický senzor pro měření vzdálenosti v reálném čase 

  Janeček, Martin
  Práce ukazuje kalibraci stereoskopického senzoru. Popisuje základní metody stereokorespondnce za použití knihovny OpenCV. Obsahuje výpočet disparitních map pomocí procesoru nebo grafiké karty (s použitím knihovny OpenCL).
 • Stereoskopické řízení robota 

  Žižka, Pavel
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí 3D scény s využitím stereovize. Rozebírá metody a postupy pro automatickou detekci korespondujících bodů v obou obrazech a jejich zpětnou projekci do trojrozměrného prostoru. Navržený ...
 • Tvorba 3D modelů 

  Musálek, Martin
  Práce řeší 3D rekonstrukci objektu pomocí metody nasvícení vzorem. Projektor nasvěcuje měřený objekt definovaným vzorem a dvojice kamer z něj snímá body. Podstavec s objektem se otáčí, a během více měření je objekt sejmut ...
 • Zpracování stereo snímků na grafické kartě 

  Polák, Jaromir
  Diplomová práce se zabývá 3D rekonstrukcí za použití stereo kamery. Tato práce má ukázat využitelnost GPU akcelerace při náročných aplikacích.