Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh dvouosého kyvného vřeteníku 

    Rosecký, Michal
    Tato bakalářská práce obsahuje přehled frézovacích hlav, konstrukční i elektrický návrh kyvného vřeteníku včetně bezpečnostních a automatizačních prvků a srovnání navrhované konstrukce s typickými frézovacími hlavami.