Now showing items 1-2 of 2

  • Hnací mechanismus Stirlingova motoru 

    Smékal, Tomáš
    Tato práce obsahuje popis základního principu stirlingova motoru, konstrukčních variant a součástí, které zajišťují chod motoru a také popis použití v praxi. Hlavní náplní je konstrukční analýza mechanismu zajišťujícího ...
  • Návrh Stirlingova motoru pracujícího při nízkém rozdílu teplot 

    Gavač, Adam
    Cieľom práce je oboznámiť čitateľa so všeobecne menej známou alternatívou ku spaľovacím motorom- Stirlingovým motorom. Hlavnými bodmi teoretickej časti sú popis termodynamiky Stirlingovho cyklu v rozsahu potrebnom pre ...