Now showing items 1-1 of 1

  • Neutralizace kyselých roztoků 

    Pavlík, Ondřej
    Tato práce se zabývá neutralizací kyselých podzemních vod, vzniklých po hydrochemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem. Je zde stručně popsán vývoj hydrochemické těžby uranu, jeho negativní vlivy na životní prostředí ...