Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátově řízená sada světelných kontrolerů pro živá vystoupení 

    Pecháček, Jakub
    Práce se zabývá návrhem a výrobou bezdrátově ovládané světelné kontroléry které najdou své uplatnění v divadle při živých vystoupeních nebo u netradičních tanečních souborů. Výsledek této práce zajistí plnou kontrolu nad ...
  • Regulace veřejného osvětlení 

    Kořenek, Jan
    Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá obecně vznikem světla, jeho vlastnostmi a světelně technickými veličinami. Také jsou zde charakterizovány v praxi nejčastěji používané světelné zdroje při regulaci veřejného ...