Now showing items 1-9 of 9

 • Advanced Decomposition Methods in Stochastic Convex Optimization 

  Kůdela, Jakub
  Při práci s úlohami stochastického programování se často setkáváme s optimalizačními problémy, které jsou příliš rozsáhlé na to, aby byly zpracovány pomocí rutinních metod matematického programování. Nicméně, v některých ...
 • Modelování rizik v dopravě 

  Lipovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá teoretickými východisky pro modelování rizik v dopravě a optimalizací s využitím agregovaných dopravních dat. V práci je navržen postup a implementována aplikace, řešící síťovou úlohu pro speciální ...
 • Optimal Piecewise-Linear Approximation of the Quadratic Chaotic Dynamics 

  Petrzela, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  This paper shows the influence of piecewise-linear approximation on the global dynamics associated with autonomous third-order dynamical systems with the quadratic vector fields. The novel method for optimal nonlinear ...
 • Optimalizace stavebních konstrukcí s pravděpodobnostními omezeními 

  Kokrda, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá penalizačním přístupem k řešení úloh stochastické optimalizace s pravděpodobnostními omezeními, které jsou aplikovány na problémy z oblasti stavební mechaniky. V práci je zpracován inženýrský ...
 • Optimalizace teplotního pole s fázovou přeměnou 

  Pustějovský, Michal
  Práce se zabývá modelováním problému kontinuálního lití oceli. Tento proces výroby oceli získal nejen v České republice v posledních letech faktickou dominanci. V práci je řešen sochor s kruhovým průřezem, který bývá často ...
 • Optimalizační modely pro energetické využití odpadu 

  Hošek, Jaromír
  Cílem této diplomové práce je vytvoření posloupnosti matematických optimalizačních modelů různé úrovně složitosti pro efektivní nakládání a energetické využití komunálního odpadu. S použitím optimalizačních modelů zahrnující ...
 • Řešení problému kanadského cestujícího 

  Filip, Sebastián
  Tato práce se zabývá problémem kanadského cestujícího (CTP), který se dá definovat jako problém hledání nejkratší cesty ve stochastickém prostředí. V rešeršní části práce je zpracován přehled typů tohoto problému a k nim ...
 • Řešení problému kanadského cestujícího 

  Pavlovič, Dávid
  Táto práca sa zaoberá riešením problému kanadského cestujúceho. Predstavme si, že cestujúci má mapu, na ktorej je každá cesta spojená s časom potrebným na jej prejdenie. Táto mapa však nemusí byť úplne spoľahlivá a na ...
 • Stochastic optimization of reinforced concrete elements’ design 

  Venclovský, Jakub; Štěpánek, Petr; Laníková, Ivana (IOP Publishing, 2018-07-04)
  Main goal of the paper is to present an algorithm for stochastic optimization of design of steel-reinforced concrete element’s cross section. Firstly, the deterministic problem is introduced and described, followed by the ...