Now showing items 1-1 of 1

  • Fast Generator of Network Flows 

    Budiský, Jakub
    Tato diplomová práce se věnuje analýze existujících řešení pro generování síťového provozu určeného k testování síťových komponent. Zaměřuje se na generátory na úrovni IP síťových toků a pokrývá návrh a implementaci ...