Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Fürst, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem a technickou analýzou vybraných investičních nástrojů. Jako zdroj informací jí jsou reálné oficiální výsledky daných instrumentů. Cílem je analyzovat data z minulých let ...
 • Analýza rizikovosti cenných papírů 

  Bohuněk, David
  Tato práce se zabývá kvantifikací rizikovosti cenných papírů na českém kapitálovém trhu. Součástí kvantifikace rizikovosti je i posouzení vlivu různých scénářů na cenu cenných papírů. V teoretické části je stručně popsáno ...
 • Aplikace fundamentální analýzy při investování do akcií vybraných evropských technologických společností 

  Hasil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá fundamentální analýzou akcií vybraných evropských technologických společností. Tento typ analýzy patří mezi nejpoužívanější metody ohodnocení akcií. V první části jsou vymezena teoretická ...
 • Dividendová strategie – součást behaviorální ekonomie 

  Fojtů, Kateřina; Škapa, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: Purpose of this paper is criticaly analyse the role of dividend by using knowledge from the field of behavioral economics. Concepts such as moral hazard and asymmetric information are associated ...
 • Financování podniků prostřednictvím vstupu na alternativní trh BCPP 

  Štěpánek, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na možnost financování podniku prostřednictvím vstupu na alternativní trh Burzy cenných papírů Praha, a. s. Alternativním trhem pražské burzy je trh START Market, který je určený pro menší a ...
 • Fundamentální analýza vybraných akcií 

  Dvořáček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akcií vybrané společnosti Telefónica Czech Republic a.s. Tato práce obsahuje teoretický popis využití fundamentální analýzy včetně popisu konkrétních modelů využívaných v ...
 • Inventarizace technického vybavení moderních skladovacích systémů 

  Cícha, Tadeáš
  Tato bakalářská práce pojednává o současné nabídce skladovacích systémů, a to jak konvenčních, tak i automatizovaných. První část práce se zabývá rozborem skladování a druhů zásob, způsoby identifikace skladovaných zásob ...
 • Investice do akcií světových mediálních společností prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů 

  Capák, Andrej
  Bakalárska práca sa zameriava na finančnú analýzu významných amerických a európskych mediálnych spoločností. Prvá časť popisuje investovanie prostredníctvom fondov kvalifikovaných investorov a princíp finančnej analýzy ...
 • Investice podniku do podhodnocených akcií 

  Peprna, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je určit vnitřní hodnotu několika vybraných akcií a následně doporučit podniku investici do podhodnocené akcie. Převážně bude použita fundamentální akciová analýza se zaměřením na určení vnitřních ...
 • Investiční portfolio a jeho tvorba 

  Zims, Luděk
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu investičního akciového portfolia pomocí hodnotového screeningu, časových řad hodnot měnového agregátu MZM a cen akcií vybraných společností. Vytvořená portfolia budou financována metodou ...
 • Nástroj k vytváření investičních návrhů 

  Mikeška, Vilém
  Tato práce řeší problematiku vytváření investičních portfolií pro klienty finančně-poradenské společnosti. Jejím cílem je vytvořit jednoduchý software, který by využívali především nováčci firmy na zpracování nabídky pro ...
 • Návrh aplikace pro technickou analýzu a vytvoření vlastní trading strategie 

  Olejník, Peter
  Táto diplomová práca sa venuje technickej analýze, ktorá slúži k predikcii budúceho vývoja akcií. V prvej časti diplomovej práce sú popísané teoretické východiská, ktoré sú základom praktickej časti práce. Ďalšia časť ...
 • Návrh investičního portfolia technologických společností pro hedgeový fond 

  Rotkovský, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem investičního portfolia pro hedgeový fond, který je zaměřen na investice do technologických společností. Výběr jednotlivých společností je založen na základě fundamentální analýzy a statutu ...
 • Návrh na rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů 

  Králík, Patrik
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu akciových společností spotřebitelského sektoru necyklického zboží a služeb. Teoretická část se zabývá fondem kvalifikovaných investorů, popisuje akcie a pojmy spojené ...
 • Návrh na vytvoření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů 

  Derner, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu největších amerických technologických společností. Teoretická část popisuje teoreticko-právní aspekty fungování fondů kvalifikovaných investorů a metody finanční analýzy ...
 • Postupy řízení rizik při obchodování na akciovém trhu 

  Bártíková, Pavlína
  Tato práce se zabývá obchodováním na akciových trzích. Zaměřuje se na technickou analýzu a algoritmy, které z ní vycházejí. Součástí práce je také návrh, implementace, optimalizace a testování obchodního systému, který je ...
 • Řízení volného kapitálu podniku na finančním trhu 

  Beneš, Martin
  V diplomové práci se budeme zabývat návrhem procesů pro řízení volného kapitálu společnosti na akciovém trhu (výsledky jsou interpretovány na historických datech) a trhu kryptoměn. Volné peněžní prostředky jsou zhodnocovány ...
 • Studie efektivnosti řízení zásob 

  Martináková, Jana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na studii řízení zásob ve výrobním podniku. V teoretické části práce jsou definována teoretická východiska práce zahrnující klasifikaci zásob, definici nákupu, skladování a řízení výroby. ...
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Karlík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studií a optimalizací řízení zásob ve společnosti Mlékárna Hlinsko, a.s.. Při analýze zásob jsou využity metody ABC, XYZ a jejich kombinace. Z výsledků těchto analýz plyne návrh řešení pro ...
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Bělovský, Patrik
  Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. V teoretické části se zabýváme logistikou obecně, jejím členěním, materiálovými toky. V analytické části práce se zabýváme výrobní logistikou ve ...