Now showing items 1-2 of 2

  • Jeřáb mostový jednonosníkový 

    Stanec, Stanislav
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a výpočtem jednonosníkového mostového jeřábu s požadovanými základními parametry: nosnost 10 000 kg, rozpětí jeřábu 12 000 mm, rozvor 2 500 mm a zdvih 7 000 mm. V diplomové ...
  • Pásový šikmý dopravník pro dopravu drceného vápence 

    Franc, Miroslav
    Tématem mé bakalářské práce bylo navrhnout šikmý pásový dopravník pro dopravu drceného vápence s maximální granulitou 30 mm. Hlavními úkoly bylo navrhnout hlavní rozměry dopravníku, jeho pohon, provést pevnostní výpočet ...