Now showing items 1-8 of 8

 • Aspekty ovlivňující cenu rybníka 

  Smolík, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá oceňováním rybníků a jejich ovlivňujícími aspekty, které mohou hrát roli při oceňování rybníků. V první části diplomové práce se autor zabývá základními pojmy a problematikou, které jsou potřebné ...
 • Krátkodobý a střednědobý plán obnovy vybrané stokové sítě 

  Chromík, Radek
  Autor diplomové práce řeší problematiku krátkodobého a střednědobého plánu obnovy vybrané stokové sítě. Řešenou oblastí pro tuto práci je město Břeclav. Zadavatel vybral zájmovou oblast, která spadá do katastrálního území ...
 • Návrh stokové sítě obce Jemčina 

  Voldán, Karel
  Cílem této bakalářské práce je vypracování variantního řešení odkanalizování obce Jemčina oddílnou stokovou sítí. První část popisuje zájmovou lokalitu. V dalších částech se práce zabývá samotným návrhem jednotlivých variant ...
 • Návrh stokové sítě obce Střížov 

  Vrána, Radek
  Cílem této bakalářské práce je vypracování návrhu technického řešení odvodnění obce Střížov jednotnou stokovou sítí. První část pojednává o zájmové lokalitě. V další části se práce zabývá návrhem umístění stoky s ohledem ...
 • Optimalizace návrhu odlehčovacích komor na jednotné stokové síti. 

  Pipa, Jan
  Práce je zaměřena na řešení problematiky odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci. V první části práce je zpracována rešerše problematiky odlehčovacích komor v návaznosti na ochranu recipientů. V druhé části práce je ...
 • Posouzení technického stavu stokové sítě v obci 

  Mosná, Silvia
  Táto bakalárska práca zahŕňa posúdenie technického stavu stokovej siete v obci Bantice, ktorá je rozdelená do 7 kapitol a záveru. V práci je zahrnutá legislatíva, ktorá sa zaoberá dotknutej tematiky, taktiež všeobecné ...
 • Studie odkanalizování vybrané obce 

  Chromík, Radek
  Autor bakalářské práce řeší problematiku variant odkanalizování vybrané obce. Řešenou oblastí pro tuto práci jsou Nové Mlýny. Autor vybral vybudování nové gravitační kanalizace pro splaškové vody a původní kanalizaci ...
 • Studie variant odkanalizování obce Crhov 

  Sakáčová, Monika
  Tématem diplomové práce je „Studie variant odkanalizování obce Crhov“. Svým zaměřením se práce zabývá návrhem možných variant odkanalizování s návrhem typu technologie pro čištění odpadních vod. Jsou navrženy čtyři varianty ...