Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce a výroba modelářské CNC frézky 

    Krejčí, Miloš
    Cílem bakalářské práce je návrh a výroba modelářské CNC frézky. Práce zahrnuje seznámení s modelářskými CNC frézkami dostupnými na trhu, jejich porovnání a poté vlastní návrh konstrukce modelářské CNC frézky, následovaný ...
  • Konstrukce malé CNC frézky 

    Jagoš, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá stavbou malých CNC frézovacích strojů, a porovnáním CNC stolních frézek na světovém trhu. Dále je provedeno konstrukční řešení malé CNC frézky na základě využití současných a moderních trendů, ...