Now showing items 1-2 of 2

  • Design stolní lampy. 

    Čípek, Roman
    Tato bakalářská práce řeší design stolní lampy. Zachycuje vše od prvních analýz týkajících se historické, technické a designérské stránky, přes uvedení několika příkladů současné produkce až po následný popis a rozbor ...
  • Design stolního svítidla 

    Záleská, Veronika
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem designu stolního svítidla. Cílem návrhu je lampa představující vhodný doplněk pracovního stolu, který plní i funkci dekorační. Měla by navozovat klidnou a nerušivou atmosféru vhodnou ...