Now showing items 1-2 of 2

  • Časová analýza sedání podloží vyztuženého štěrkovými pilíři 

    Vykoukal, Libor
    Cílem diplomové práce je časová analýza podloží vyztuženého štěrkovými pilíři a bez nich. Podloží je tvořeno nasycenými jíly. Hlavním úkolem je zavedení zlepšení do numerických modelů. Pro účel diplomové práce je zvolen ...
  • Štěrkové pilíře - význam klenbového efektu 

    Vanko, Peter
    Cieľom diplomovej práce je skúmanie vývoja klenbového efektu v závislosti na zmene rôznych parametrov ako sú raster pilierov, výška násypu, materiál násypu a materiál pilierov. V prvej fáze práce budú zhrnuté teoretické ...