Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace pro sumarizaci textu 

  Mička, Jakub
  V této práci jsem se zaměřil na implementaci webové aplikace, která slouží jako prostředek pro automatickou tvorbu souhrnů v anglickém jazyce. Automatická tvorba souhrnů je v řešení prováděna pomocí metody TextRank a ...
 • Metody pro získávání asociačních pravidel z dat 

  Uhlíř, Martin
  Cieľom práce je implementácia metódy Multipass-Apriori pre získavanie asociačných pravidiel z textových dát. Po úvode do problematiky dolovania z dát je spomenutá špecifickosť dolovania znalostí z textových dát. Veľmi ...
 • Metody sumarizace textových dokumentů 

  Pokorný, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá jednodokumentovou sumarizací textových dat. Část práce je věnována přípravě dat, která je tvořena hlavně normalizací. Uvedeny jsou v ní některé algoritmy stemizace a obsahuje i popis lematizace. ...
 • Vyhledávání informací v české Wikipedii 

  Balgar, Marek
  Tato diplomová práce má za úkol proniknout do problematiky vyhledávání informací a klasifi kace textu. Hlavní výzkum se zde zaměřuje na textová data, sémantické slovníky a hlavně na znalosti odvoditelné z encyklopedií jako ...