Now showing items 1-11 of 11

 • Budova vysokoregálového skladu SPO - vybrané části STP 

  Juřica, Karel
  Diplomová práce s názvem Budova vysokoregálového skladu SPO – vybrané části STP se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby, rozdělení stavby na stavební, inženýrské objekty, vypracování technologického normálu, ...
 • Průmyslový objekt 

  Tretyakov, Alexey
  V předložené diplomové práci je řešená prováděcí dokumentace průmyslového objektu. Jedná se o novostavbu skladovací haly a navazující na ní dvoupatrovou administrativní budovu. Stavební objekt je umístěn ve výrobním areálu ...
 • Skladovací areál s administrativní budovou 

  Šesták, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby skladovacího areálu s administrativní budovou, sestávajícího se z objektů SO 01 – skladovací hala a SO 02 – administrativní ...
 • Skladovací hala 

  Filip, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce objektu skladovací haly ve Vyškově. Hala má rozpon 36 m, délku 48 m a světlou výšku 6 m. Jedná se vaznicovou soustavu se sedlovými příhradovými rámy. ...
 • Skladovací hala 

  Petrů, Milan
  Bakalářská práce řeší návrh a posouzení ocelové konstrukce skladovací haly v Brně. Hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 19x20 m a výšku 9,5 m. Hlavní nosnou konstrukci tvoří příčné nosné rámy. Vzdálenost příčných vazeb ...
 • Skladovací hala PFM Flexi - stavebně technologický projekt 

  Chroustovský, David
  Cílem této diplomové práce je návrh efektivního stavebně technologického projektu na výstavbu železobetonové prefabrikované skladovací haly firmy PFM-Flexi, s.r.o. Řešením zvoleného problému je návrh zařízení staveniště, ...
 • Skladová hala 

  Urbánek, Jan
  Náplní bakálářské práce je návrh ocelové konstrukce zastřešení skladové haly v lokalitě města Třebíč. Navržená konstrukce bude mít půdorysné rozměry 43,200 x 27,850 m a výšku 8,150 m. Hala je navržena se sedlovou střechou. ...
 • Statické řešení montované haly 

  Koníček, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací vybraných konstrukčních prvků těžkého montovaného skeletu vysoce zatížené skladovací haly. Podkladem pro řešení je konstrukce skutečné skladovací haly projektované ...
 • Stavebně technologický projekt skladovací haly 

  Petrík, Tomáš
  V této diplomové práci je zpracována organizace výstavby logistického centra v Ostravě. Organizace se týká provedení zemních prací, základových konstrukcí a konstrukce železobetonového prefabrikovaného skeletu. Skladová ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu administrativní budovy s halou v Brně 

  Bakyta, Marián
  Tato diplomová práce se zabývá vybranými částmi stavebně technologického projektu administrativní budovy s halou v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situaci stavby, časový a finanční plán, studii realizaci ...
 • Využití srážkových vod v areálu firmy 

  Novotný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem využití srážkových vod v areálu firmy a návrhem zdravotně technických instalací v nově budovaném objektu školicího střediska a skladovacího prostoru. V teoretické části je popsána ...