Now showing items 1-3 of 3

 • Řízení zásobní funkce nádrže 

  Hon, Matěj
  Dispečerský graf udává množství vypouštěné vody podle aktuálního stavu objemu vody v nádrži. V práci je popsán postup vytváření zonálního dispečerského grafu a jeho simulování na reálném vodním díle Vranov. Pomocí předpovědí ...
 • Uncertainty Impact on Water Management Analysis of Open Water Reservoir 

  Marton, Daniel; Paseka, Stanislav (MDPI AG, 2017-02-04)
  The aim of this paper is to use a methodology to introduce uncertainty of hydrological and operational input data into mathematical models needed for the design and operation of reservoirs. The application of uncertainty ...
 • Vliv hydrologických a provozních nejistot na komplexní vodohospodářské řešení údolní nádrže 

  Havlík, Martin
  Tématem práce je vodohospodářské řešení zásobního a retenčního objemu vodní nádrže Hanušovice na řece Krupá. V rámci práce se provede výpočet zásobního a retenčního objemu uvažované nádrže. K výpočtu objemů zásobního a ...