Now showing items 1-20 of 22

 • Implementace ekonomicko-informačního systému ve společnosti CELKOM Praha, spol. s r.o. 

  Volejníček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá implementací informačního systému pro maloobchodní prodejnu. Systém má usnadnit práci personálu, zabezpečit jednododuchý a rychlý prodej a umožňovat kontrolu. Cílem práce je i poskytnutí ...
 • Incidence změny sazeb daní z piva na tržní subjekty v České republice 

  David, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-06)
  Purpose of the article: This paper examines the incidence of increased burden of the consumption taxes imposed on beer in the Czech Republic, where there was a last change of the excise duty on beer and the value added tax ...
 • Informační systém pro správu dokumentů a fotografií 

  Varga, Ladislav
  Cílem bakálářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro správu dokumentů a fotografií. Pro implementaci byly použity následující technologie: PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS, Ajax.
 • Komunikační mix internetového obchodu 

  Vala, Marek
  Tato práce se zabývá komunikačním mixem internetového obchodu. V první části jsou shrnuty teoretická východiska, které se zabývají touto problematikou. Druhá část je zaměřena na analýzu konkrétního internetového obchodu, ...
 • Návrh logistické strategie v rámci obchodních řetězců 

  Fajkus, Petr
  Diplomová práce analyzuje logistické služby v obchodním řetězci, popisuje teoretické přístupy k optimalizaci služeb a navrhuje řešení služeb, konkrétně rozvozu zboží.
 • Návrh optimalizace procesů v oblasti nákupu a skladových zásob 

  Kukulová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizace procesů v oblasti nákupu a skladového hospodaření ve výrobním podniku za použití moderních metod. Popisuje současný stav řízení zásob se zaměřením na útvar nákupu, pohyb zásob, ...
 • Návrh provozu elektro Dobiaš 

  Dobiáš, Radek
  Téma práce řeší zvýšení skladovacích ploch ve firmě elektro Dobiáš, která se zabývá prodejem elektroinstalačního materiálu. Je navrženo řešení výstavby nového skladu. V kapitole 5 jsou uvedeny postupy realizace návr-hu. ...
 • Objekt pro malé a střední podnikání 

  Hozová, Tereza
  Zadání bakalářské práce řeší objekt pro malé a střední podnikání při ulici Kšírova v Brně. Místo stavby se nachází v městské čtvrti Horní Heršpice. Nejbližší okolí je charakteristické sousedstvím různých funkcí. Zároveň ...
 • Objekt pro malé a střední podnikání 

  Zatloukalová, Veronika
  Zadání bakalářské práce řeší objekt pro malé a střední podnikání při ulici Kšírova v Brně. Místo stavby se nachází v městské čtvrti Horní Heršpice. Nejbližší okolí je charakteristické sousedstvím různých funkcí. Zároveň ...
 • Podnikatelský záměr - založení obchodu 

  Křípal, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním reálného podnikatelského plánu pro založení obchodu se sportovním zbožím ve Velkém Meziříčí. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky, týkající se témat podnikatelského plánu ...
 • Podnikatelský záměr zřízení kamenného obchodu v návaznosti na existující e-shop 

  Šťastný, Jan
  Cílem diplomové práce je založení kamenného obchodu (nízkonákladové výdejny) v návaznosti na již existující elektronický obchod. Práce se bude zabývat analýzou demografických údajů obyvatelstva, trhem (nabídkou/poptávkou), ...
 • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

  Rudolecká, Anna
  Náplní bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace ke studii novostavby z předmětu AG035. Předmětem projektu je novostavba polyfunkčního domu v městské části Líšeň na pozemku p. č. 4418/1 v ...
 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Veit, Jakub
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby a Studie z předmětu AG35. Předmětem projektu je novostavba průmyslové ...
 • Převod agendy obchodní společnosti do elektronické podoby 

  Kachlík, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem elektronické on-line agendy pro firmu zabývající se obchodem se stroji a strojním příslušenstvím. Toto řešení by mělo umožnit automatizaci převážné části firemní agendy, ...
 • Přínosy optimalizace řízení zásob ve vazbě na montáž 

  Dvorštiak, Matej
  Předmětem diplomové práce „Přínosy optimalizace řízení zásob ve vazbě na montáž“ je zefektivnění výrobního procesu optimalizací zásobování výroby. Základem této práce je analýza stavu podniku s ohledem na zásobování montáže ...
 • Rodinný dům 

  Pourová, Veronika
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Miletíně. Rodinný dům je stavba pro trvalé rodinné bydlení s jednou bytovou jednotkou. Jedná se o rodinný dům se dvěmi nadzemními podlažími a suterénem. Rodinný dům je ...
 • Sportovní centrum v Hradci Králové 

  Pourová, Veronika
  Sportovní centrum v Hradci Králové. Jedná se o moderní sportovní centrum obsahující různé sportovní vyžití, jako například: squash, fitnes prostor, lezeckou stěnu, saunu, masáže a další možné aktivity. Sportovní centrum ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rodinný dům v Kroměříži a okolí 

  Štípalová, Hana
  Diplomová práce se zabývá analýzou metod ocenění a jejich vzájemným srovnáním. Práce je sestavena od historického vývoje oceňování nemovitostí, úpravy oceňování v mezinárodních oceňovacích standardech, definování základních ...
 • Stavebně technologická příprava prodejny Smart Light v Bratislavě 

  Huková, Martina
  Predmetom diplomovej práce je vypracovanie stavebno-technologickej prípravy pre hrubú stavbu predajne Smart Light v Bratislave. Pre hrubú stavbu bol spracovaný časový plán výstavby, položkový rozpočet, návrh hlavnej strojnej ...
 • Studie řízení zásob ve vazbě na výrobní proces 

  Tieber, Michael
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení zásob v mezinárodním opravárenském centru společnosti Symbol Technologies Czech Republic s.r.o. Popisuje současný stav řízení zásob se zaměřením na plánování, skladovaní a ...