Now showing items 1-5 of 5

 • Modelování elastických a neelastických kolizí 

  Jurčík, Michal
  Diplomová práce se zabývá kolizemi nákladních vozíků uvnitř prostředí logistického distribučního skladu. Cílem práce je vyhnutí se případným kolizím, které mohou mezi těmito vozíky nastat. V první kapitole jsou podrobně ...
 • Studie logistické koncepce distribučního skladu 

  Kubala, Jakub
  Tato diplomová práce „Studie logistické koncepce distribučního skladu“ se zabývá komplexním fungováním distribučního skladu na všech jeho úrovních, s cílem navrhnout efektivní postupy při komunikaci se zákazníkem a dodavateli. ...
 • Studie materiálových a informačních toků v podniku HELLA 

  Junek, Karel
  Diplomová práce se zabývá optimalizací materiálových a informačních toků ve vybraném podniku. Práce je tvořena analýzou současného stavu interní problematiky materiálových a informačních toků ve vztahu k dodavatelům a ...
 • Tvorba logistické koncepce ve velkoobchodní organizaci 

  Jarošová, Petra
  Diplomová práce se zabývá tvorbou logistické koncepce ve velkoobchodní organizaci. Práce se skládá z analýzy současného stavu obchodní organizace ve vztahu k dodavatelům, zákazníkům a materiálovým a informačním tokům v ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Šťastná, Vladimíra
  Tématem mé bakalářské práce je návrh průmyslové haly na výrobu značkové konfekce v Brně – Židenicích. Pozemek ve svažitém terénu mi nabídl způsob, jakým orientovat komplex 3 budov – výrobní haly, přidružených skladů a ...