Now showing items 1-2 of 2

  • Emise kotlů na tuhá paliva 

    Gardavský, Jan
    Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá rozdělením používaných paliv, rozdělením kotlů na tuhá paliva a přiblížením norem pro posuzování emisí. Druhá část se zabývá měřením a vyhodnocením ...
  • Možnosti vytápění biomasou 

    Synek, Michal
    Bakalářská práce je rozdělena na pět hlavních částí. V první části se zabývá rozdělením krbových kamen podle roštu, použitého výrobního materiálu, podle spalovacích vzduchů a přenosu tepla. Druhá část se zabývá normou ČSN ...